Evaluering: Matematikken på midten

24 maj Evaluering: Matematikken på midten

Der findes mange måder at evaluere på, og heldigvis for det. Jeg varierer selv en del i de tilgange, jeg bruger, men jeg har altid fokus på, at eleverne selv kommer på banen med den viden, de har akkumuleret gennem arbejdet med et givent stof eller tema

Jeg bruger ofte øvelsen Matematikken på midten, da den tilgodeser de elever, der kan have svært ved at tale foran hele klassen. Øvelsen tager udgangspunkt i CL-tænkningen, hvor eleverne skal arbejde sammen og lade sig inspirere af hinandens idéer.

Måden, hvorpå jeg har arbejdet med øvelsen, er, at jeg har givet eleverne en overskrift. I dette tilfælde har vi arbejdet med statistik. Eleverne deler jeg ind i grupper på 4, og hver elev får et nummer fra 1-4. Hver gruppe får et stykke papir og nogle post-its. Emnet eller temaet skriver de midt på papiret, som placeres mellem deltagerne i gruppen.

 

        

 

I 2 minutter skal de skrive alt det ned på deres post-its, de ved om statistik. Når tiden er gået, fortæller elev nr. 1, hvad der er skrevet ned. Nr. 2 ser, om der er fælles ord, og således gør nr. 3 og 4. Eleverne skal nu finde frem til og blive enige om fælles begreber, de forbinder med statistik.

Vi har brugt ca. 15 minutter på øvelsen, og efterfølgende har vi snakket om de begreber, eleverne har fundet. Vi har hængt deres papirer op i klassen, så begreberne er gjort tydelige, og eleverne kan se, hvilke forskelige bud der er kommet. Vi har også snakket om, hvorfor de har valgt de forskellige begreber.

        

Der er blevet snakket en masse matematik, og eleverne har skulle forklare og argumentere for deres valg.

Øvelsen kan bruges til alle mulige forskellige temaer og overskrifter.

 

God evaluering til jer alle!

Pia

 

 

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar