Decimaltal på 4. årgang

09 jun Decimaltal på 4. årgang

Jeg arbejder for tiden med decimaltal i mine to 4. klasser. Vi er i slutningen af skoleåret, og eleverne kan egentlig godt lide emnet. Det svære er det med det komma! Det bliver abstrakt for dem. Her kan du læse lidt om mine tanker omkring forløbet, og hvordan jeg forsøger at træne elevernes forståelse af titalssystemet, dets opbygning og tallenes pladsværdi.

 

Indledende arbejde

Vi har startet emnet op med at arbejde med forløbet Decimaltal 1. Derudover har jeg brugt forskellige kopiark, der passer til emnet. (Link til kopiark.) Eleverne har haft “almindelig” gennemgang ved tavlen, og har arbejdet selvstændigt eller med makker med forløbet og opgaverne.

Jeg finder ud af, at eleverne er helt med på enere, tiere, tusinder og titusinder, men jeg oplever, at de har sværere ved at forestille sig, hvad størrelsen egentlig er på tiendedelene og hundrededelene. Derfor har jeg valgt at lave en praktisk øvelse med eleverne, for at de skal få en større forståelse for tiendedelenes og hundredelenes størrelser.

 

Øvelse med decimaltræning

Vi har brugt øvelsen Decimaltræning, hvor eleverne skal trække nogle tilfældige decimalbrikker, så alle har en brik hver. Eleverne skal nu hjælpe hinanden med at stille sig på række efter deres briks værdi, så de bedre kan se og fornemme forholdet mellem enere, tiendedele, hundrededele og tusindedele.

 

 

 

Når eleverne har gjort dette, skal de finde sammen to og to. Sammen med deres makker skal de addere de to tal, de har, og efterfølgende skal de igen stille sig i rækkefølge efter størrelse.

 

Jeg kan godt lide at kombinere de teoretiske opgaver med nogle praktiske øvelser, for her oplever jeg, den gode effekt det har at arbejde med forskellige tilgange i matematikundervisningen.

 

God fornøjelse med decimaltræningen.

Pia

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar