Evaluering i praksis: Tip 13

09 jun Evaluering i praksis: Tip 13

Evaluering i praksis. Jeg bruger, som tidligere nævnt, forskellige former for evaluering i min undervisning, således vi ikke “afslutter” et emne på samme måde hver gang. Der er mange gode måder at evaluere på, og målet med min evaluering er som regel, at eleverne opdager, de er i stand til at finde det frem, de har lært, i forskellige situationer.

 

Tip en 13’er

Den evalueringsform, jeg bruger oftest, er dog “Tip en 13’er”, og jeg har lavet disse opgaver, så de er tilgængelige til stort set alle emner.

Link til Tip 13

 

Jeg synes, blandt andet, at denne form for evaluering er god, da de tre svarmuligheder gør, at eleverne skal tænke over, om svaret kan være den ene eller den anden mulighed. De skal selvfølgelig helst kunne regne sig frem til den rigtige løsning, men hvis der er tvivl, kan de tænke logisk og bruge udelukkelsesmetoden.

 

Det hjælper mange, og det gør, at alle kan være med. Jeg kan se, at eleverne let lader sig fordybe og sætter en ære i at have flest mulige rigtig svar. Jeg oplever, at eleverne hurtigt får regnet flere stykker i hovedet, end de ville have gjort, hvis de havde siddet og regnet opgaverne i deres hæfte på deres plads.

 

 

Tip en 13’er – det praktiske

Jeg plejer at sætte opgaverne rundt omkring i klassen eller på gangen, så eleverne skal gå rundt og lede efter opgaverne. På den måde kommer der lidt bevægelse ind i undervisningen, og eleverne taler sammen, når de mødes ved opgaverne. Jeg fortæller altså ikke eleverne, hvor hver opgave hænger, men ved at hænge dem op på et relativt afgrænset område, finder de altid alle 13 opgaver.

 

Eleverne svarer på hvert sit svarark, og afslutningsvis gennemgår vi de rigtige svar på tavlen. Jeg plejer at finde rettearket frem på smartbordet, og så snakker vi om løsningerne fælles.

 

Alle “Tip en 13’er” findes her: Link til Tip 13

 

God fornøjelse!

Pia

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar