Matematikstrategi: Chunking

19 aug Matematikstrategi: Chunking

I arbejdet med matematiske strategier er det vigtigt at hjælpe eleverne med en bevidstgørelse omkring, hvilke strategier de bruger, når de griber en opgave an. Eleverne får på denne måde øget forståelse for dem selv og deres læring. “Chunking” er én måde at arbejde med hukommelse og strategi, og i nedenstående fortæller jeg, hvordan jeg har grebet opgaven an med 5. årgang.

 

“Chunking”

Øvelsen er ret lærerstyret og skal hjælpe eleverne frem til at tænke over de metoder, de til daglig bruger – både i matematik og i deres dagligdag. “Chunking” er en måde, hvorpå vi memorerer ting. Hvad gør vi oppe i vores hjerne, når vi skal huske noget, og gør vi det på forskellige måder? Øvelsen er beskrevet i lærerarket her: Lærerark Chunking

I øvelsen arbejder eleverne med 6-7 forskellige opgaver og skal efter hver opgave forklare hvilken strategi, de brugte.

 

Øvelsen i praksis…

Jeg starter med at sætte denne opgave op på storskærm:

 

 

Børne kigger på tavlen i ca. 30 sekunder, og opgaven fjernes igen. Jeg venter 10-15 sekunder, hvorefter jeg spørger, om nogen kan huske talkombinationen.

Jeg hører forskellige børn, og noterer på tavlen, hvad det husker. Jeg spørger dem hver især, hvordan de memorerede talrækken, og her er det sjovt at høre, hvor forskellige tilgange de har. Nogen husker tallene enkeltvis, andre “bunker” tallene i mindre grupper 2 og 2 eller 4 og 4. Andre tager et indre fotografi, så der dukker et billede op, når de skal gentage. 

Dialogen omkring hvordan de griber opgaverne an, er noget af det vigtigste, da det er her, børnenes bevidsthed om deres egen anvendelse af strategierne bliver dannet. Samtidig synes jeg, at det er godt for børnene at høre, at de tænker forskelligt, men at de stadig kan komme frem til det rigtige resultat.

 

Jeg gentager proceduren med forskellige opgaver, fx:

 

 

(Alle opgaver ligger som “Tavleark” til at smide på storskærm/whiteboard lige her: Tavleopgaver)

 

Efter børnene har arbejdet med de fælles opgaver, laver de selv talkombinationer til hinanden, hvor de skiftevis skal huske hinandens kombinationer.

Øvelsen kan udvides, så de også skal sige en kombination højt, som klassekammeraten skal gentage uden fejl. Dette er for at tage den visuelle del væk og udelukkende bruge hukommelsen og høresansen.

Jeg har, som nævnt, brugt øvelsen i 5. klasse, hvor børnene gik rigtig meget op i at  prøve at huske kombinationerne. Jeg har også oplevet, at de gjorde meget ud af at forklare, hvordan de huskede. Øvelsen var sjov, og der blev gjort mange overvejelse over egne stratgier.

 

Rigtig god fornøjelse!

Pia

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar