Faglig læsning med figurer

24 nov Faglig læsning med figurer

Der kan arbejdes med faglig læsning på mange forskellige måder. Der kan læses fagtekster, laves problemregningsopgaver, “åbnes” tekster og trænes fagbegreber… I den opgave, du kan læse om her, har jeg forsøgt at lægge en mere praktisk vinkel ind, hvor det er forestillingsevnen, der bliver det centrale.

 

Jeg mener, at det i bund og grund er elevernes evne til at forestille sig ting, der er afgørende for, hvor gode de er eller bliver til at løse problemregningsopgaver og “åbne” tekstopgaver.

Når eleverne læser teksten i en opgave, skal de rent faktisk kunne forestille sig, hvad der sker eller bliver spurgt om, ellers kan opgaveløsningen blive en udfordring.

 

Øvelse med figurkort

Jeg har fremstillet nogle arbejdskort og afprøvet øvelsen med mine to 5. klasser, men kortene kan sagtens benyttes på andre klassetrin.

 

Kortene (link: Figurer) er delt ind således, at kortene i én farve alle beskriver én figur, der skal laves.

Jeg klippede kortene i hver farve ud og klipsede dem sammen i en bunke, så kortene skulle læses et efter et i den korrekte rækkefølge. Jeg delte eleverne ind i grupper, så de var sammen 3-4 stk. Hver gruppe fik en bunke kort. Der er forskel på niveauerne i figurerene, så der er mulighed for differentiering, og det kan være væsentligt at have med i overvejelserne om, hvordan grupperne skal sammensættes.

Jeg valgte at dele eleverne ind efter niveau, så de stærkest faglige fik de mest udfordrende opgaver, og tilsvarende med resten af klassen.

Når eleverne fik en bunke, skulle de sammen skitsere det, der stod på første kort, de skulle snakke om, hvilken figur, det mon skulle blive til, og de skulle eksperimentere sig lidt frem.

 

 

Når alle i gruppe var enige om figuren, skulle de bladre til den næste side. De skulle nu inddrage de nye informationer til den figur, de allerede havde tegnet. Med de nye informationer kunne de “risikere” at skulle ændre i den første figur. Således skulle eleverne arbejde sig gennem informationerne på kortene, indtil de fik lavet den endelige figur, der opfyldt alle de oplysninger/”krav”, de fik gennem kortbunken.

 

Øvelsen lægger op til faglige diskussioner og at skulle trække på den forhåndskendskab, de har til figurer.

Når en gruppe var færdig, havde jeg lavet ekstra opgaver, så der var mulighed for at arbejde sig gennem flere figurer.

 

Jeg oplevede et godt engagemant blandt eleverne, og der kom også frustrationer, når de skulle ændre på de figurer, som de havde lavet i første omgang. Det var også en god øvelse at arbejde med “at gå på kompromis” blandt eleverne 🙂

 

Hvis du vil se mere materiale til geometri eller “figurer”, kan du finde forløb om emnet her: Geometri eller kopiark til emnet her: Geometri kopiark

 

God fornøjelse

Pia

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar