Cirklen

05 dec Cirklen

En passer kan være et lidt besværligt redskab for en 5. klasses elev at håndtere. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at prioritere tid og øvelser, hvor eleverne får mulighed for at tegne mange cirkler og øve sig, til de får helt styr på at bruge passeren.

 

Cirkler på væggen

Som introduktion til emnet om cirklen, starter vi med at tegne cirkler på karton. Øvelsen Cirklen – øvelse i at tegne med passeren er for at øve brugen af passeren. Når eleverne synes, at de har styr på at tegne cirkler, så vender de kartonnet og tegner den største cirkel, de kan.

Cirklen klippes ud, og eleverne skal måle afstanden fra centrum ud til kanten, og de skal måle cirklen, hvor den er bredest. Der er endnu ikke koblet begreber på cirklen, da eleverne først selv skal arbejde med opgaven, hvor der kun er fokus på selve cirklen. De udklippede cirkler hænges op på væggen.

Efterfølgende laver vi nogle introduktionsøvelser i Cirklen 1, hvor eleverne stifter bekendtskab med begreber som centrum, radius, diameter og cirkelperiferi. De nye ord og begreber kobler jeg til øvelsen med de udklippede cirkler, hvor eleverne endnu ikke har haft et kendskab til, hvad begreberne hedder.

 

 

 

Forløb om cirklen

Efter den introducerende opgaver har jeg arbejdet med forløbet om cirklen. I opgaverne skal eleverne bruge det forhåndskendskab til cirklen, de har fået gennem de praktiske opgaver. Som opstart på forløbet har vi i fællesskab gennemgået målene for forløbet, så alle har fået en overordnet idé om, hvad de skal lære om cirklen.

Parallelt med opgaveregningen har jeg supplerert med forskellige praktiske opgaver, så eleverne får mulighed for at opdage og lære om cirklen på forskellige måder.

 

De første opgaver i forløbet handler om at tegne mønstre ved at bruge passeren. På den måde er der


samtidig et arbejde med symmetri og æstetik, hvor jeg har prioriteret at give eleverne god tid til at fordybe sig og lave flotte mønstre. Efter at have øvet sig med passeren, har jeg ladet eleverne arbejde videre med at tegne cirkler i GeOgebra, så de har haft mulighed for at gøre det på forskellige måder.

Hertil har jeg brugt opgaven om Korncirkler, da eleverne kan søge inspiration til, hvordan de kan lave flotte mønstre både med passer og i et geometriprogram. I GeOgebra er der kommet nogle rigtig flotte mønstre frem, og eleverne har lært gennem deres arbejde om mange af programmets funktioner. Det er ret smart at kunne lave cirkler med en fast radius, så de får et ensartet mønster.

 

 

I geogebra forløbet om cirklen lærer eleverne om ℼ, men det kan godt være lidt svært at forstå, at
omkredsen delt med diameteren altid giver konstanten ℼ. Derfor har vi lavet øvelsen
Find Pi, hvor eleverne har været ude og måle runde ting. De har selv skulle finde runde ting, hvor de har målt omkredsen med målebånd og efterfølgende målt diameteren. På den måde har de skulle beregne omkredsen delt med diameteren, så de kan opdage, at det altid giver et resultat, der tilnærmelsesvist give ℼ alt efter deres præcision, når de har målt.

 

Rollo-opgave

Cirkler findes overalt i hverdagsbilledet og for at hive hverdagen lidt ind i matematikundervisningen, valgte jeg, at vi skulle prøve øvelsen med at beregne en Rollo-lakrids længde. Eleverne var begejstrede for øvelsen, og det var en stor gevinst, at de måtte spise slikket bagefter. Lakridsen kunne sagtens have været erstattet af en anden rund genstand eller et andet stykke rullet slik.

 

 

Tip en 13’er

Jeg sørger altid for at have praktiske aktiviteter med i mine emner, for at eleverne får forskellige vinkler og tilgange til emnet. Jeg har lavet en Tip 13 for at eleverne kan komme lidt op af stolen og samtidig skulle bruge den viden, de har fået om cirklen. Øvelsen kan ses som en quiz, hvor der er flere svarmuligheder. Eleverne træner både overslagsregning, hovedregning og konkurrencegenet på samme tid. Denne øvelse har jeg brugt som afslutning på forløbet som en form for evaluering kombineret med Forløbstesteren for cirklen, der ligger online på mattip.dk. Eleverne kan sidde med testeren selvstændigt, og når de har gennemført den, får de et ark med svar på deres spørgsmål.

 

Afslutningsvist i forløbet, har jeg gennemgået målene sammen med eleverne, så de har haft mulighed for at vurdere, hvad de har lært, hvad var let og hvad var svært?

 

Rigtig god fornøjelse,

Pia

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar