Statistik på 5. årgang

16 jan Statistik på 5. årgang

I mine to 5. klasser har vi arbejdet med statistik som et obligatorisk emne på mellemtrinnet. Jeg valgte at tage udgangspunkt i hverdagsstatistikker og elevernes egne tal, da jeg tænkte, det ville være mere motiverende og relevant for dem. I dette indlæg kan du læse om, hvordan jeg i praksis byggede forløbet op.

 

Indledende arbejde

Vi startede forløbet op ved juletid, og for at vælge et emne, der passede til højtiden, undersøgte vi de danske juletraditioner. Sammen i klassen undersøgte vi blandt andet, hvad danskerne har tradition for at spise juleaften, hvordan aftenen blev fejret, og hvilke traditioner der var omkring juletræet. Vi brugte nettet til at samle informationerne, og sammen udvalgte vi det, som eleverne fandt mest relevant. Vi samlede statistikkerne i en hyppighedstabel og lavede efterfølgende forskellige diagrammer, der passede til vores undersøgelse.

 

Fokusset i denne øvelse var ikke at lave en masse beregninger, men at eleverne skulle øve sig i at samle noget statistisk data, lave en hyppighedstabel og til sidst lave et diagram. Vi startede ud med øvelsen i hæftet.

 

Med udgangspunkt i det, eleverne havde fundet ud af ved at søge på nettet, lavede vi
vores egen undersøgelse i klassen, hvor eleverne selv kom med forslag til, hvilke spørgsmål vi skulle arbejde med. Efterfølgende lavede vi undersøgelsen i klassen, hvor eleverne skulle tilkendegive deres svar ved håndsoprækning.

 

Alle resultaterne blev skrevet på tavlen, og eleverne skulle nu selv systematisere resultaterne i en hyppighedstabel og efterfølgende lavet et diagram.

 

Vi lavede flere spørgeundersøgelser med den samme fremgangsmåde, men nu blev det en mulighed at inddrage computeren og selv vælge, om de ville ordne deres data ved at tegne tabeller og diagrammer i hæftet, eller om de ville lave det i et regneark.

Mine elever har Chromebooks, så det var oplagt at lave øvelserne i Sheets.

 

Emne behøver ikke at være jul, og der er rig mulighed for at vælge emner. Jeg synes, det kan være meget motiverende, når de statistiske undersøgelser tager udgangspunkt i noget, der vedrører eleverne selv. Emner kan også være ferie, fritidsinteresser, familieforhold, tøj eller hvad som helst, der rører sig blandt eleverne.

Jeg kan godt lide, når det er eleverne selv, der er med til at bestemme, hvad indholdet skal være, og de får også selv lov til at lave deres egne spørgeundersøgelser, som de efterfølgende selv skal systematisere i tabeller og diagrammer.

 

Google Sheets

Vi har arbejdet med Sheets i fællesskab, så det bliver et naturligt arbejdsredskab for eleverne. Det er sjovt at se dem, når de får lov til at lege med programmets funktioner, og når de ser, hvor hurtigt, de kan oprette et diagram på baggrund af deres eget data.

Vi har arbejdet med, at eleverne får kodet regnearket korrekt, og at de bruger funktionerne optimalt, så deres tabeller og diagrammer tilpasser sig, hvis de laver ændringer i deres data.

Da eleverne var blevet fortrolige med at arbejde i Sheets, koblede vi yderliger begrebet frekvens på de statistiske beregninger. Vi brugte funktioner i Sheets til hurtigt at omregne decimaltallet, der kom frem, når de regnede frekvens til procent.

Gennem forløbet har vi haft mange faglige snakke, for at sikre, at eleverne har haft forståelse for, hvad var, regnearket gjort for dem, når de har markeret værdierne i cellerne.

 

Faglig læsning

Efter vi havde arbejdet med elevernes egne dataindsamlinger, valgte jeg, at vi skulle have koblet noget faglig læsning på det, de allerede havde arbejdet med. Jeg valgte, at vi skulle arbejde med forløbet Statistik – fokus på nøgleord og faglig læsning. I forbindelse med dette forløb supplerede jeg med 5 gode råd til faglig læsning og Faglig læsning og nøgleord.

 

Grunden til at jeg valgte at benytte netop dette forløb var, at jeg kunne mærke, at
eleverne ofte gik i stå, når der kom mere tekst i opgaverne, og eleverne manglede nogle strategier til at “åbne” de faglige tekstopgaver. Tilgangen i dette forløb kan bruges i andre forløb, hvor der skal skabes fokus på nøgleord samt det at “åbne” en faglig opgave. I arbejdet med forløbet, valgte jeg, at der skulle være god tid til opgaverne. Det var ikke det at lave udregningerne, der var første prioritet, men i stedet det at læse og forstå opgaven. Jeg lod eleverne bruge lommeregner til at løse opgaverne, da de så havde mere overskud til læsning og forståelse.

 

Eleverne måtte selv bestemme, om de ville løse opgaverne på papir eller i Sheets. De skulle vælge den måde, de var mest trygge ved.

 

Jeg synes, at eleverne arbejde godt med opgaverne, og jeg oplevede, at der var en større forståelse for processen, da de blev tvunget til at læse opgaven ordentligt og selv finde ud af, hvad er det lige, jeg skal. Eleverne fik forinden udleveret nøgleordene, så de selv kun læse, hvad de forskellige ord betød. Dog havde vi forinden gennemgået nøglen og snakket om, hvad det forskellige betød.

 

 

Forløb om statistik

www.mattip.dk ligger der yderligere Forløb til statistik, som kan suppleres op med kopiark til statistik, hvis der ønskes et større forløb.

Statistik 1 ligger forud for dette forløb og kan bruges som introduktion til emnet statistik. Jeg vælger selv at tage emnet op igen i 6. klasse, hvilket er årsagen til at jeg gemmer det sidste forløb til arbejdet her.

 

God fornøjelse!

Pia

 

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar