Temaforløb og faglig læsning

02 feb Temaforløb og faglig læsning

I matematikundervisningen er det rart for eleverne, når opgaverne er hverdagsrelevante og indeholder noget, de kan forholde sig til. Derfor benytter jeg regelmæssigt temaforløbene, der indeholder forskellige former for matematik, som er relevant at kunne benytte i forskellige hverdagssituationer. Der er ofte opgaver, der omhandler budget, hastighedsberegninger, økonomi, afstandsberegninger, benyttelse af enheder og planlægning generelt, ligesom der i hvert forløb er fokus på faglig læsning. 

 

Jeg bruger megen tid i min daglige undervisning på at lære mine elever, at matematik ikke kun er et fag i skolen, men at matematikken er en vigtig del i alt det, vi foretager os, tænker over og oplever vores omverden. Derfor tager alle temaforløbene udgangspunkt i personlinge oplevelser, rejser og erfaringer, der er gjort med “matematiske øjne.”

Det er matematik, når vi ved hvor lang tid, det f.eks. tager at komme i skole, når vi betaler for turen i bussen, når vi placerer foden korrekt på fodbolden, for at få bolden afsted i den rigtig vinkel, og når vi rejser ud i verden og regner med en anden valuta.

 

Forløbene kan også bruges som et oplæg til et forestående arbejde med at planlægge f.eks. en ferie, en lejrtur eller for at blive klogere på andre steder. Der er en del tekst i opgaverne, så det er samtidig oplagt at have fokus på den faglige læsning – hvordan læses en opgave, hvad står der egentlig i teksten, hvordan skal opgaven gribes an? Til denne del kan der suppleres med 5 gode råde til faglig læsning.

 

Jeg har brugt temaforløbene på forskellige måder i undervisningen: Jeg har varieret mellem at køre hele forløb i fællesskab i klassen og at bruge forløbene som ekstra opgaver til elever, der har et fagligt overskud. Når vi alle har arbejde med forløbene, har jeg haft ekstra fokus på, at vi har rettet opgaverne i fællesskab, så der har være mulighed for at tale om opgaverne, og der dermed er dialog omkring matematikken. Den store bonus er hvis, der er elever, der kan drage paralleller til noget, de selv har oplevet, der minder om, så de drager deres egne erfaringer ind i opgaverne – og bedre endnu er det, hvis der er elever, der motiveres til selv at lave opgave på baggrund af egne oplevelser og erfaringer.

 

Temaforløbet “Lær om Silkeborg” tager udgangspunkt i opgaver, som en 6. årgang fra Buskelundskolen i Silkeborg, har sendt til os. De havde arbejdet med nogle af forløbene og derefter fået lyst til at lave opgaver om deres eget nærområde. Det var skønt!

 

Når jeg har brugt forløbene som ekstramateriale, har det været som en del af min differentiering, da opgaverne, som tidligere nævnt, har en del tekst. Hvis eleverne har arbejdet med opgaverne på egen hånd, kræver det, at de har et fagligt overskud til både at læse, forstå og omsætte opgaverne. Jeg har oplevet, at det har været motiverende for eleverne at arbejde med opgavesættene, da der skal benyttes flere forskellige regnemetoder, og der er adspredelse og variation i opgaverne.

 

God fornøjelse!

Pia

 

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar