Procent

09 mar Procent

Efter vi i en længere periode i 5. klasse havde arbejdet med statistik og frekvens, syntes jeg, det var oplagt at arbejde videre med procent. Frekvensbegrebet kunne godt opleves lidt abstrakt, og ofte skulle svaret regnes ud i procent. Jeg troede egentlig, at eleverne ville synes, at procent var meget svært, men de overraskede mig og viste ligefrem begejstring for emnet.

 

Vi startede med forløbet Procent 1, hvor vi først gennemgik målene for forløbet. Eleverne skulle være helt med på, hvad selve procentbegrebet betød. Jeg forsøgte at drage mange paralleller til hverdagen, og hvor procent dagligt blev brugt. Eleverne skulle kunne forestille sig situationer, hvor det var godt at kende til procent. De fleste havde prøvet at være på udsalg kendte herfra fornemmelse af, hvornår der var var mange penge at spare. Flere kunne også nævne, at de havde set procentsymbolet på f.eks. mælk og andre madvarer.

Vi lavede også kopiarkene procent 1 og procent 2, hvor eleverne fik mulighed for at træne det at udfylde procentdiagrammer. På www.mattip.dk ligger der mange andre kopiark til emnet, der kan suppleres op med. Selve forløbet omhandlede meget arbejdet med procentdiagrammer samt forholdet mellem brøk, decimaltal og procent.

 

  

 

Efter alle opgaver var gennemarbejdet, og målene for forløbet var evalueret, fortsatte vi med Procent 2, som kort repeterede det, vi arbejdede med i det første forløb, men hvor eleverne nu skulle til at arbejde med procentberegninger. De skulle lære at bestemme, hvad en bestemt procentdel af en given mængde var osv.

 

Når vi eleverne næste år går i 6. klasse, vil jeg genopfrisk procentarbejdet med forløbet Procent 3 samt de sjove forløb Tak For Taco og Knus Din Juice. De sidstnævnte arbejdede jeg med, sidst jeg havde 6. klasse, hvor eleverne viste begejstring for opgaverne, da de opstillede situationer var virkelighedsnære – eleverne kunne se dem selv i situationerne.

 

Jeg kan godt lide at variere i undervisningsmetoderne, og samtidig er det rart, når eleverne kommer lidt op at røre sig i undervisningen. Derfor lavede jeg en Tip 13, hvor jeg hang de 13 opgaver op rundt omkring i klassen. Alle elever fik en tipskupon og skulle nu går rundt og løse opgaverne. De måtte gerne gå rundt sammen og løse opgaverne. På denne måde oplevede jeg, at der var meget matematiksnak mellem eleverne. De hyggede sig med at gå rundt og løse opgaverne, mens de samtidig fik regnet en masse opgaver. De fik trænet overslagsregning, hovedregning og skulle lave en vurdering af deres egne svar, da alle gerne ville have 13 rigtig svar.

Efterhånd som alle var blevet færdige, åbnede jeg svarkuponen på tavlen, og vi rettede opgaverne sammen.

 

Vend matematikken

Ofte er det eleverne, der bliver stillet en opgave og eleverne, der skal finde svaret. Men det kan være en udfordring, hvis eleverne i stedet får svaret på forhånd, og de selv skal lave opgaven, der passer til svaret. Derfor arbejdede vi i dette forløb også med Vend matematikken. Denne type opgave lægger op til, at eleverne skal bruge det, de allerede selv ved om et matematisk begreb. De må løse opgaven med regnestykker, tekst, tegninger, regnehistorier, ja der er ikke så mange grænser for, hvad de må bruge for at løse opgaven. Eleverne skal have tid til denne type opgaver, da de ofte har brug for at sidde og tænke og fremkalde alt det, de på forhånd ved om f.eks. procent. 

 

Prøv med procenterne

For at gør procentbegrebet mere virkelighedsnært, lavede vi øvelsen prøv med procenterne, hvor det var eleverne selv, der udgjorde nogle procentdele. Vi snakkede først om, at hele klassen var det hele – altså 100%. Efterfølgende beregnede vi hvor stor en brøkdel, hver elev udgjorde.

Eleverne stillede sig derefter i en rundkreds, og så stillede vi forskellige spørgsmål som f.eks. “Hvor mange procent har en hættetrøje på? Hvor mange procent har sorte bukser på?” Ved hvert spørgsmål skulle de elever, der kunne sige ja til spørgsmålet, stille sig id i midten. Efterfølgende skulle eleverne, der stadig stod ude i rundkredsen, beregne hvor mange procent af eleverne, der stod i midten baseret på det antal procent, hver elev udgjorde.

Aktiviteten gjorde, at eleverne fik en god opfattelse af dem selv som en del af en helhed. Det udgjorde nogle procent. Vi snakkede efterfølgende om, at alt efter hvor mange elever, der var i klassen, på årgangen eller på skolen, så var den procentdel, de udgjorde, forskellig alt efter hvor mange, der udgjorde helheden – altså de 100%.

Eleverne gik meget op i at udregne procenterne i hovedet, og de arbejdede sammen, mens de havde det sjovt og kom op og var lidt i bevægelse.

 

Afslutning

Afslutningsvist arbejdede eleverne med Forløbstestere på mattip, hvor eleverne løste evalueringsopgaver online. Der er 3 test at vælge imellem til “Procent”, hvor niveauet stiger fra nr. 1-3.

Når eleverne har løst en af testene , får de automatisk et retteark, hvor de selv kan se antallet af eventuelle rigtige og forkert svar.

 

Jeg håber, du fik lidt inspiration til din undervisning 🙂

Pia

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar