1 meter – Hvor meget er det?

05 maj 1 meter – Hvor meget er det?

1 meter – hvor meget er det?

I 1.klasse har vi i den forløbne uge arbejdet med et kort forløb, hvor omdrejningspunktet har været længden 1 meter, og hvor vi har været omkring mange begreber (større, mindre, længere, kortere m.fl.) samt flere matematikfaglige emner (måling og spejling).

 

Forud for de beskrevne udeaktiviteter har eleverne arbejdet med et lille måle-kompendium bestående af opgaverne Øv Måling 1A og 1B, Måling 7-8-9 samt Mål afstande 1. I opgaverne har eleverne øvet sig i at måle med lineal samt tegne streger med givne længder. De beskrevne udeaktiviteter i det lille forløb er baseret på, at eleverne har kendskab til måling som begreb samt enheden centimeter.

 

Dag 1

Vi er så heldige at have en undervisningsskov i umiddelbar nærhed af skolen, så vi startede forløbet med at gå en tur i skoven for at finde nedfaldne grene, der målte ca. 1 meter. På turen derned snakkede vi om forskellige begreber fx “længere, kortere, større, mindre”, og eleverne blev hurtigt optagede af at sammenligne træernes højder og finde det allerhøjeste træ.

Jeg havde medbragt en pind, der målte præcis 1 meter – og eleverne skulle indledningsvist gætte længden på min pind. Eleverne havde mange forskellige bud, og vi kom ved fælles hjælp frem til, at pinden var 100 cm altså 1 meter.

Herefter blev eleverne sendt i skoven for at finde deres egen pind. Når de havde fundet en, der kunne have den rigtige længde, måtte de tjekke med min pind. Alle elever kom i mål med opgaven, og vi gik tilbage til skolen med hver sin målepind. Uformel matematiksnak hørtes på vejen tilbage til skolen – eleverne brugte deres pinde til at måle forskellige ting, vi kom forbi.

 

Dag 2

Alle elever tog deres pinde med ned i den gamle skolegård – et asfaltbelagt område med bygninger hele vejen rundt. Dagens opgave var, at eleverne skulle bruge deres pinde til at undersøge, hvilke genstande, der er mindre end, større end eller netop 1 meter. Hvert makkerpar fik udarbejdet et arbejdsark, hvorpå de skulle tegne eller skrive de ting, de fandt.

Eleverne gik meget entusiastisk til opgaven, og de var gode til at konstatere: ”Nej, den er alt for kort” eller ”Jo måske, vi prøver at måle.” Jeg havde på forhånd besluttet, at alle skulle udfylde hele arket – d.v.s. at de skulle finde 3 ting indenfor hver kategori.

Da alle havde udfyldt arket (og nogle havde kopieret skemaet til bagsiden), lavede vi en fælles opsamling, hvor alle makkerpar fortalte, hvad de var kommet frem til, og vi fik en god faglig snak med udgangspunkt i elevernes udsagn om, at ”Det altså var megasvært at finde noget på præcis 1 meter.”

 

Dag 3

På tredje og sidste dag af forløbet lavede vi Spejling udendørs. Eleverne skulle i makkerpar lave et kvadrat med sidelængden 1 meter ved at bruge deres pinde. I kvadratet skulle eleverne efterfølgende lave spejlinger af naturmaterialer, som de kunne finde i vores udeområde på skolen. Lige inden skolen blev lukket pga. corona, havde vi arbejdet med spejlingsarkene Spejling og flytning, så eleverne havde kendskab til dette emne.

Elevernes målepind skulle bruges som spejlingsakse, men ellers var der ingen krav til opgaven. Denne opgave var lidt svær for nogle af børnene, men lidt efter lidt kom alle i gang. De arbejdede hver for sig og lod sig inspirere af hinanden, og her er et udpluk af deres flotte spejlinger:

 

  

Jeg håber, at denne beskrivelse kan være inspiration for andre matematiklærere i indskolingen. Skriv endelig en kommentar, hvis du har prøvet noget lignende eller har supplerende ideer.

 

Anne Mette

 

 

Om bloggeren

Dette indlæg er skrevet af Anne Mette Schwab, der arbejder som matematiklærer i indskolingen og på mellemtrinnet på Grønhøjskolen i Randers Kommune. Anne Mette er uddannet matematikvejleder ved VIA i Århus.

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar