Talkendskab i 1. klasse – Når undervisningen foregår ude

14 maj Talkendskab i 1. klasse – Når undervisningen foregår ude

Siden eleverne startede i 1. klasse i august, har vi hver dag haft fokus på dagens tal, hvor vi i fællesskab har delt tallet op i 1’ere og 10’ere, tegnet tallet som mønter/centicubes og fundet tallets makkere på tallinjen (de tal, der kommer før og efter dagens tal). Eleverne i 1.klasse er derfor blevet fortrolige med, at tallene består af 1’ere, 10’ere (og 100’ere), og alle elever kan på nuværende tidspunkt identificere 1’ere og 10’ere i tocifrede tal – en gruppe elever har også styr på de trecifrede tal.

 

I den forgangne uge har vi derfor sat fokus på at styrke og udbygge deres talkendskab med udgangspunkt i elevernes viden om tallenes opbygning. Ugens matematikundervisning har bl.a. omfattet følgende udendørs aktiviteter:

 

Dan tal udendørs

 

Vi startede med at lave aktiviteten Dan tal udendørs, hvor eleverne skal danne forskellige tal af naturmaterialer. I materialet er der to forslag til værdier, og jeg valgte den, hvor blade er 1’ere, sten er 10’ere, og pinde er 100’ere. Vores udeområde består af både græs, fliser og en samling træer og buske, så det var nemt for eleverne at finde de nødvendige materialer.

 

Jeg havde på forhånd valgt at differentiere denne aktivitet og derfor lavet to niveauer ved at fjerne 100’ere på den ene bunke kort, således at en gruppe af mine elever kun fik opgaver med tocifrede tal, mens den anden gruppe fik kort med tocifrede eller trecifrede tal.

 

Aktiviteten blev organiseret således, at eleverne i makkerpar fik udleveret et kort med et tal. Eleverne skulle herefter bygge tallet, og herefter vise tallet til mig, inden de fik et nyt kort. Det var tydeligt, at eleverne hyggede sig med opgaven, og at de var gode til at hjælpe hinanden med at tælle sig frem til, om de havde fundet de rigtige materialer. En gruppe drenge udvidede hurtigt aktiviteten til, at blomster var 1000’ere, så de kunne lave nogle virkelig store tal.

 

 

Popcorn-leg med tallene 0-100

 

I den efterfølgende matematiktime lavede vi en aktivitet, som eleverne i 1. klasse virkelig er glade for. Jeg havde på forhånd printet Tallene 0-100, og krøllet hvert tal sammen til et popcorn. Alle popcornene blev lagt i to spande, som blev placeret i den ene ende af græsplænen. Den ene spand indeholdt tallene 0-50, mens den anden spand indeholdt tallene 51-100, hvilket gav mulighed for at differentiere. Eleverne blev delt ind i hold, så det ene hold fik trænet de mindste tal, mens det andet hold fik trænet de største tal.

 

Vi lavede aktiviteten på den måde, at en elev fra hvert hold hentede et popcorn, foldede det ud og løb hen til mig og fortalte, hvad tallet hed. Derefter var det den næste i gruppen, indtil alle popcorn var væk. Andre gange har eleverne skullet skrive tallet med kridt på fliserne eller på et ark – dette afhænger naturligvis af, om målet er fx talskrivning eller træning af talnavne.

 

Hentediktat med stor taltavle

 

Den sidste aktivitet tog udgangspunkt i aktiviteten Stafet med taltavlen, hvor der er lagt op til, at eleverne skal regne forskellige opgaver og derefter placere opgavekortet på facit på taltavlen. Det er langt fra alle elever i 1.klasse, der kan løse opgaver med facit op til 99, og jeg havde derfor tilpasset aktiviteten til mine elever.

I stedet for regnestykker havde jeg fundet nogle gamle talkort, som passede til taltavlens størrelse. Eleverne blev delt ind i små hold, der stod i den ene ende af græsplænen med hver sin taltavle. I denne aktivitet var grupperne lavet, så der i alle grupper var elever, der havde styr på tallene op til 100. Talkortene (et sæt med alle tal 0-100 til hver gruppe) blev fordelt i den anden ende af græsplænen.  Det er en klar fordel, at grupperne har hver sin farve på talkortene.

En elev ad gangen skulle hente et talkort og placere kortet korrekt på taltavlen. Eleverne hjalp hinanden, hvis en elev fx fik et tal, der var lidt svært, og det var tydeligt, at eleverne brugte deres viden om 1’ere og 10’ere til at placere talkortene rigtigt. Grupperne fik placeret alle tallene uden yderligere hjælp og efterfølgende fortalte eleverne, at det havde været en rigtig sjov aktivitet.

 

Jeg håber, at denne beskrivelse kan være inspiration for andre matematiklærere i indskolingen. Skriv endelig en kommentar, hvis du har prøvet noget lignende eller har supplerende ideer.

 

Om bloggeren

Dette indlæg er skrevet af Anne Mette Schwab, der arbejder som matematiklærer i indskolingen og på mellemtrinnet på Grønhøjskolen i Randers Kommune. Anne Mette er uddannet matematikvejleder ved VIA i Århus.

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar