Videre med plusstrategier – et kort forløb til 1. klasse

26 maj Videre med plusstrategier – et kort forløb til 1. klasse

I dette indlæg er beskrevet en meget lille del af arbejdet med plusstrategier – med det formål at give et forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med plusstrategier. I forløbet bygges videre på elevernes allerede etablerede erfaringer med titalssystemets opbygning i 1’ere, 10’ere osv. Se evt. tidligere indlæg: Talkendskab – når undervisningen foregår ude.

 

I 1. klasse har vi tidligere arbejdet med aktiviteten Dan tal udendørs, hvor eleverne ved hjælp af forskellige naturmaterialer skulle bygge to- og trecifrede tal. Eleverne var rigtig glade for denne aktivitet, og det var derfor nærliggende at videreudvikle aktiviteten, så denne kunne genbruges i et forløb om plusstrategier.

 

Vi startede med at genopfriske aktiviteten Dan tal udendørs, ved at hver makkerpar skulle bygge et par tal. Derefter blev aktiviteten ændret til, at eleverne skulle bygge små plusstykker og derefter bruge naturmaterialerne til at finde det rigtige resultat ved at tælle henholdsvis 1’ere og 10’ere. Jeg ville være sikker på, at eleverne i første omgang kun fik opgaver uden 10’er overgang, og derfor havde jeg på forhånd lavet laminerede ark med forskellige plusstykker. Eleverne havde desuden fået et svarark, hvorpå de skulle skrive både plusstykket og resultatet hver gang.

 

I den efterfølgende matematiktime fik eleverne præsenteret en ny version af aktiviteten, hvor plusstykkerne kunne være med 10’er overgang, og hvor det derfor blev nødvendigt for eleverne at veksle.  Eleverne kunne komme hen til mig og få vekslet, hvis de fik 10 eller flere 1’ere/10’ere i et regnestykke, og derefter tælle sig frem til resultatet. Helt konkret betød det, at 10 blade kunne veksles til en sten, og at 10 sten kunne veksles til en pind. Her ses et eksempel, hvor eleverne først har bygget tallene 28 og 13, hvorefter de har vekslet de 10 blade til en sten, og derved er kommet frem til resultatet 41:

 

Vi har tidligere arbejdet med plusstykker med og uden 10’er overgang på mange forskellige måder, men denne aktivitet gav alligevel nye, konkrete erfaringer for en gruppe elever, der pludselig forstod, hvornår og hvorfor det er nødvendigt at veksle. Den gruppe elever, der allerede havde godt styr på dette, fik undervejs udleveret en æske kridt, så de kunne udfordre hinanden med andre plusstykker – et enkelt makkerpar fik hurtigt gang i både tre- og firecifrede tal.

 

Efterfølgende har vi i klassen arbejdet med arkene Plusstrategi 1, Plusstrategi 2 og Plusstrategi 3, der på forskellige måder arbejder med netop plusstykker med eller uden 10’er overgang. I arbejdet med arkene har vi kunnet bruge de konkrete erfaringer fra de beskrevne aktiviteter, og det har været en hjælp for mange elever.

 

Jeg forestiller mig, at jeg i løbet af den kommende tid vil gentage aktiviteterne – både som repetition, men også med fokus på minus og de dertilhørende strategier. Det er min forhåbning, at de beskrevne aktiviteter ligeledes kan være med til at konkretisere og tydeliggøre arbejdet med minus.

 

Om bloggeren

Dette indlæg er skrevet af Anne Mette Schwab, der arbejder som matematiklærer i indskolingen og på mellemtrinnet på Grønhøjskolen i Randers Kommune. Anne Mette er uddannet matematikvejleder ved VIA i Århus.

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar