Mine tal i 2. klasse

27 aug Mine tal i 2. klasse

Jeg starter altid et nyt skoleår med 1-2 uger med aktiviteter og spil, som eleverne kender fra tidligere, så alle elever kommer godt i gang med det nye skoleår. I år har jeg en 2. klasse, og sideløbende med de velkendte aktiviteter har jeg bl.a. brugt den første uges matematiktimer på at arbejde med opgaven “Mine tal”. I 1. klasse har vi arbejdet rigtig meget med talkendskab og talforståelse, og det var derfor oplagt, at vi skulle starte 2. klasse med at genopfriske tallene.

 

På første skoledag fik eleverne arket “Mine tal” med hjem, så de kunne udfylde de forskellige talfelter sammen med deres forældre, idet de bl.a skulle skrive deres højde og skostørrelse.

Efterfølgende har jeg kopieret og lamineret deres ark, så alle elever havde et lamineret ark med deres egne tal på. Det originale ark fungerer nu som forside i deres matematikmappe og vil blive taget frem i løbet af skoleåret for at undersøge, om nogle af tallene måske har ændret sig.

I den efterfølgende uge har vi arbejdet med tallene et ad gangen, idet vi samtidig har sat fokus på forskellige områder fra 1. klasse:

 

Mine fingre – fokus på tallet 10. Hvor mange regnestykker kan vi lave, der giver 10? Hvilke af regnestykkerne er 10’er venner? Find noget i klassen, hvor vi har netop 10. Hoppe 10-20-30.

 

Mine tænder – grundlæggende statistik. I fællesskab udfyldes en tabel og et søjlediagram, der viser fordelingen af antal tænder ved klassens elever. Hvem har flest/færrest tænder?

 

Min klasse – forskellen på mængdetal og ordenstal. Hvornår hedder det “to”, og hvornår hedder det “anden”? Eksempler fra elevernes hverdag.

 

Min højde – store tal. Øve talnavne og sætte tallene i rækkefølge ved at eleverne stiller sig op i rækkefølge efter højde. Hvor stor er forskellen på den laveste og den højeste?

 

Mit husnummer – positionssystemet. Elevernes forskellige husnumre bygges i centicubes eller tælles op i legepenge. Der er fokus på opdeling i 1’ere, 10’ere og 100’ere.

 

Min fødselsdato – årets gang. Hvad hedder årets måneder? Hvor mange dage har en måned? Hvem har fødselsdag i hvilken måned? Forskellige måder at skrive fødselsdatoer.

 

Min alder –  hovedregning. Hvis jeg er 8 år i dag… I hvilket år blev jeg så født? I hvilket år bliver jeg 10, 20 osv.?

 

Min skostørrelse – miniundersøgelse. Hvis jeg bruger str. 35, er min fod så 35 cm lang? Hvor mange af mine sko kan der være på en meter? Hvad er forskellen på klassens mindste og største fod?

 

Aktiviteterne kan naturligvis ændres, udvides og udvikles i det uendelige alt efter lærerens egne ideer, men de beskrevne aktiviteter var yderst velegnede til mine elever i 2. klasse. Sværhedsgraden kan øges med arket “Mine tal 2”, hvor eleverne selv skal skrive teksten til “Mine tal.”

 

Om bloggeren

Dette indlæg er skrevet af Anne Mette Schwab, der arbejder som matematiklærer i indskolingen og på mellemtrinnet på Grønhøjskolen i Randers Kommune. Anne Mette er uddannet matematikvejleder ved VIA i Århus.

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar