Kvadrat- og kubiktal

15 sep Kvadrat- og kubiktal

I arbejdet med talkendskab og talforståelse i matematik har jeg brugt opgaverne om kvadrattal og kubiktal sammen med mine elever i 6. klasse.

 

Jeg har valgt den beskrevet tilgang, da jeg synes, det giver eleverne et godt indblik i arbejdet med potens – hvad betyder det, når noget står i anden eller i tredje? Arbejdet med kvadrattal og kubiktal inddrager også arbejdet med en talforståelse, som jeg synes, er et godt springbræt, inden vi efterfølgende skal starte op med et forløb om algebra og ligninger. I nedenstående indlæg kan du læse, hvordan jeg byggede mit forløb op.

 

Jeg starter selve forløbet op med, at eleverne skal arbejde med at udfylde tabellerne i elevarket kvadrattal og kubiktal. Jeg har lavet arket, så det giver et godt indblik i, hvad det vil sige, når et tal ganges med sig selv hhv. 1, 2 og 3 gange. Jeg har oplevet, at det er lidt svært for eleverne at holde styr på, hvad der sker, når det samme tal skal gange med sig selv flere gange. Flere kommer til at gange tallet selv med tallet, der står angivet i eksponenten.

 

For at danne et klarere billede for eleverne, har jeg koblet opgaverne Kvadrattal, Kvadrattal 2, Kubiktal og Kubiktal 2 på, hvor eleverne skal arbejde med plane- og tredimensionelle figurer.

 

              

Jeg synes, at arbejdet med disse opgaver er med til at gøre det mere klart, at når der arbejdes med noget i anden, så er der to dimensioner, der skal ganges med hinanden. I et kvadrat er der to ens sider, som udgør de to dimensioner. Tilsvarende gør det det lettere for eleverne at forstå, at når noget er i tredje, så er der tre ens dimensioner, der skal ganges med hinanden.

 

Jeg har brugt centicubes til at illustrere, hvordan en kube med tre ens sider skal se ud. Arbejdet med centicubes har gjort det lettere for eleverne at arbejde med kubiktal. Samtidig har det været mere overskueligt for dem at tegne kuberne på isometrisk papir, når de har figurerne foran dem.

 

I arbejdet med tabellerne i opgaver med kvadrattal og kubiktal, har jeg ladet eleverne bruge lommeregner. De har givet udtryk for, at det er sjovt at arbejde med så store tal, som f.eks. fem i niende eller tiende. De bliver overrasket over, hvad der sker, når det samme tal skal ganges med sig selv så mange gange. Samtidig har vi snakket om, at fem i tiende slet ikke er det samme som 5 gange 10.

Som supplement til elevarkene, hvor eleverne skulle tegne kvadrater og kuber, har de lavet en praktisk opgave, hvor de har skulle gengive det, de har lært i forløbet, ved at lave deres egne kvadrater og kuber, som de har skulle skrive fakta og udregninger til. Figurerne har de klippet ud og klistret på karton, og efterfølgende har vi hængt dem op i klassen.

 

       

Senere i 6. klasse skal vi arbejdet med areal- og rumfangsberegninger. Her vil jeg vende tilbage til vores arbejde med kvadrattal og kubiktal. Vi har allerede koblet enhederne på, så eleverne vænner sig til at bruge og udtale fx kvadratcentimer og kubikcentimeter.

Jeg kan godt lide, når der kan skabes en rød tråd i matematikken, så eleverne opdager, at der er en større sammenhæng imellem de forskellige emner i faget, og at fx geometri og talkendskab også er afhængige fagområder.

 

God fornøjelse med arbejdet!

Pia

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar