Vinkler på 6. årgang

15 jan Vinkler på 6. årgang

I mine to 6. klasser har vi arbejdet videre med den viden, vi tilegnede os i 5. klasse, om vinkler. Dengang arbejdede vi med forløbet Vinkler 1, hvor eleverne lærte om, hvad vinkler var, og lærte om spidse, stumpe og rette vinkler. De lærte at bruge en vinkelmåler og om skalaens inddeling.

 

Her i 6. klasse har vi bygget ovenpå den viden. Tidligere arbejdede eleverne med at bruge vinkelmåleren, hvor de skulle tegne og måle vinkler i forskellige figurer. Der lærte eleverne, hvornår en vinkel var h.h.v. spids, stump og ret. Jeg oplevede, at det kunne være udfordrende at få placeret vinkelmåleren korrekt og derved få de korrekte resultater for vinklerne. Derfor skulle der mange gentagelser til, før eleverne lærte, hvilken skala de skulle aflæse, når der nu var to skalaer, der kunne vælges. Samtidig skulle eleverne også guides i at få placeret vinkelmåleren korrekt, så den nederste skala fulgte det ene af vinklens ben.

 

For at få genopfrisket de forskellige vinkeltyper, legede vi “Mikkel siger”, hvor børnene skulle op af stolen og følge lærerens vinkelanvisninger med armene. Det var en sjov måde at få eleverne til at huske forskellen på vinklerne.

 

Mål for forløbet

Som opstart på Vinkler 2 gennemgik vi målene for forløbet, så eleverne fik et indblik i, hvad de skulle lære. Eleverne skulle have et kendskab til måling af vinkler i forskellige polygoner. Begrebet polygoner skulle genopfriskes, så derfor repeterede vi relevante figurtyper. Egenskaberne i ligesidede, ligebenede og retvinklede blev gennemarbejdet og repeteret, hvor eleverne både skulle måle på figurernes sidelængder samt måle vinklerne.

Eleverne skulle lære, at en ligesidet trekant har tre lige store vinkler samt tre ens vinkler, hvor den ligebenede trekant både kan være stump og ret, men altid har to lige lange sider samt to ens vinkler.

 

 

Kopiark

Eleverne arbejdede med opgaverne i forløbet, og der blev suppleret op med elevarkene: Vinkler 2-14. Ved brug af disse ark blev vinkelmåleren anvendt på forskellige måder, da eleverne både skulle arbejde med at tegne vinkler, måle vinkler samt vinkler i større polygoner. Arkene var overskuelige, og eleverne kunne måle direkte og skrive deres resultater ind med det samme, hvilket jeg oplevede som motiverende, da de fik flere gentagelse og opnåede større fortrolighed i arbejdet med vinkelmåleren. Samtidig stiftede eleverne også bekendtskab med indvendig og udvendige vinkler i polygoner.

 

 

Vinkler i GeOgebra

For at få eleverne til at arbejde med vinkler på forskellige måder, valgte jeg at inddrage GeOgebra, hvor eleverne på tilsvarende måde skulle arbejde med vinkler. Vi brugte Vinkler i GeOgebra, hvor eleverne skulle afsætte vinkler i forskellige givne størrelser. De skulle have kendskab til selv at danne vinkler ud fra de forskellige funktioner i programmet.

Yderlige arbejdede de med Vinkler og trekanter i GeOgebra og Polygoner i GeOgebra.

Jeg synes, det virkede godt at bruge flere tilgange, da især de, der havde lidt svært ved at bruge vinkelmåleren korrekt, fik en større forståelse for vinkelstørrelser gennem GeOgebra. Flere elever fandt det også meget motiverende selv at sidde og danne og måle figurer i programmet. Flere fandt selv på opgaver, som var med til at give en øget forståelse.

 

Praktisk arbejde med vinkler

For at få eleverne til at skabe deres egne vinkler, lavede vi et Praktisk arbejde med vinkler, hvor de hver fik et stykke karton, hvorpå de skulle danne mindst fem vinkler ved at sætte malertape på kartonen. Efterfølgende skulle de måle vinklerne og angive dem. Vi hang opgaverne op på væggen, for at få elevernes eget arbejde synliggjort.

 

 

Som afrunding på forløbet gennemgik vi igen målene for at få en snak om, hvilken forståelse eleverne havde fået gennem det foregående arbejde. Havde eleverne styr på brugen af vinkelmålingen ved at arbejde med opgaver på papir, og kunne de anvende funktionerne i GeOgebra?

 

God fornøjelse!

Pia

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar