Et kort forløb om minus – til 2. klasse

09 apr Et kort forløb om minus – til 2. klasse

I min 2. klasse har vi det sidste stykke tid arbejdet med forskellige regnestrategier, der med fordel kan anvendes til minus. Til dette arbejde har vi bl.a. taget udgangspunkt i arket Minus med 1’ere og 10’ere, idet vi startede forløbet med at repetere de forskellige minusstrategier, som eleverne er blevet præsenteret for i undervisningen bl.a ved at lade eleverne vise og fortælle, hvordan de regner forskellige minusstykker.

 

Som afslutning på emnet om minus bruger vi den sidste uge på at arbejde med forskellige typer af opgaver og aktiviteter med minus. Indledningsvist laver vi opgaverne “Subtraktion 11-12-13” (Link), hvor eleverne skal løse opgaver, som fordrer en rigtig god talforståelse, da opgaverne er af typen 50 – 40 eller 700 – 100, og de fleste elever derfor vil kunne bruge deres viden om 1’ere, 10’ere og 100’ere til at løse opgaverne fx som hovedregning. Det er naturligvis også en mulighed at bruge en eller flere at de forskellige strategier som støtte til at regne minusstykkerne.

 

Desuden introduceres eleverne til minus på lommeregneren, da vi skal bruge lommeregneren til de resterende aktiviteter i denne uge. Vi har tidligere brugt lommeregneren i forskellige sammenhænge, men vi starter fælles med at lave nogle minusstykker, så alle elever får repeteret, hvordan lommeregneren virker.

Derefter deles eleverne i to hold, som skal afprøve følgende aktiviteter:

 

  • Først til 0

Til denne aktivitet bruges gulvspil med tallene 1-10-100. Hver elev har et opgaveark med 1000 point øverst. Eleverne skal nu kaste med to ærteposer og trække tallene fra 1000. (Gulvspil kan købes her: Link)

Den elev, der først ender på 0, har vundet spillet.

Det er tanken, at eleverne kan lave denne aktivitet uden lommeregner, fordi der kun skal regnes med 1’ere, 10’ere og 100’ere, men der kan være elever, der har brug for en lommeregner.

 

 

  • Minus med 10 – 20 – 30

Denne aktivitet foregår udendørs, hvor man kan lægge 3 hulahopringe eller tegne tre cirkler på fliserne. Inde i cirklerne skal stå 10, 20 og 30.

Eleverne er sammen i grupper af 3-4 elever, og hver elev har 100 point i hver runde og må kaste med 3 ærteposer. Når eleven har kastet ærteposerne, bruges lommeregneren til at regne ud, hvor mange point eleven har tilbage.

Den elev, der har flest point tilbage efter hver runde, får 10 ekstra point, således at eleven til næste runde starter på 110 point.

Det er en fordel at give eleverne nogle kridt, så de kan undervejs kan skrive deres nye “startpoint”.

 

Som afslutning på ugens arbejde skal eleverne lave opgaven “Hvis jeg havde 2000 kr, så ville jeg købe….” Til denne opgave får hver elev udleveret et opgaveark, reklamer med tøj, legetøj, film osv. samt en lommeregner.
Eleverne skal nu klippe de ting ud, som de vil købe og klistre på opgavearket samtidig med at de holder øje med, at de ikke overskrider beløbet på 2000 kr.

 

     

 

Om bloggeren

Dette indlæg er skrevet af Anne Mette Schwab, der arbejder som matematiklærer i indskolingen og på mellemtrinnet på Grønhøjskolen i Randers Kommune. Anne Mette er uddannet matematikvejleder ved VIA i Århus.

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar