Introduktion til statistik i 2. klasse

04 maj Introduktion til statistik i 2. klasse

Vi har tidligere i år lavet opgaven “Mine tal”, hvor eleverne med hjælp fra deres forældre har fundet frem til forskellige tal om dem selv fx skostørrelse, højde og husnummer, hvilket jeg også har skrevet om i indlægget Mine tal i 2. klasse. Siden da har de udfyldte ark været brugt som forside i elevernes matematikmappe, og er derfor lette at bruge som datagrundlag i dette forløb, hvor eleverne skal introduceres til grundlæggende statistik – med fokus på indsamling af data, udarbejdelse af tabel og diagram samt aflæsning af forskellige tabeller og diagrammer.

 

Som introduktion til nye faglige emner er det vigtigt at tage udgangspunkt i elevernes forforståelse, og derfor starter vi dette emne med at tage fat i tabeller og diagrammer, som eleverne møder i hverdagen. I dette tilfælde kan det fx være en simple tal over stillingen i en fodboldrække eller et diagram, der viser ugens vejr. Rigtig mange af eleverne har en viden om, hvad man fx kan læse ud af et vejrdiagram, og denne viden skal bringes i spil i undervisningen.

 

Dernæst skal vi i fællesskab lave en tabel og et diagram over elevernes skostørrelser. Jeg har på forhånd lavet en tabel, så vores fælles opgave er blot at tælle, hvor mange der bruger fx str. 34. Jeg bruger samtidig denne aktivitet til at vise eleverne programmet sheets, som de ikke tidligere har stiftet bekendtskab med, men som de kommer til at bruge på sigt. For eleverne i 2. klasse er det jo nærmest trylleri, at programmet selv kan omsætte tabellen til et diagram, og derfor er det en god mulighed at introducere programmet nu.

 

Samtidig giver denne aktivitet et fælles udgangspunkt til en undersøgelse af, hvilke af tallene fra arket Mine tal, der egner sig til at lave en statistisk undersøgelse og fx undersøge, hvordan diagrammet ser ud, hvis vi bruger elevernes alder som datagrundlag. Denne undersøgende tilgang kan samtidig anvendes som introduktion til nogle af statistikkens grundlæggende begreber herunder tabel, diagram, typetal, største værdi og mindste værdi. Det er naturligvis ikke mit mål, at eleverne skal kunne redegøre for begreberne på nuværende tidspunkt, men det er vigtigt, at eleverne tidligt i skoleforløbet introduceres for de matematiske begreber, hvilket jeg bl.a. har skrevet om i indlægget “Udvikling af matematikfaglige begreber”.

Næste skridt er, at eleverne skal udfylde et diagram sammen med deres makker og til denne aktivitet skal vi bruge arket “Statistik med Smarties”. Til denne aktivitet får eleverne udleveret en lille pakke Smarties, som først sorteres i farver, hvorefter eleverne udfylder diagrammet.

 

Denne aktivitet giver anledning til en del snak om, hvorfor der er forskel på antal Smarties i en kasse samt forskellen i farvefordelingen fra kasse til kasse, og denne drøftelse er en vigtig del af opsamlingen på denne aktivitet, der naturligvis afsluttes med, at eleverne spiser deres Smarties.

 

Som afslutning på ugens arbejde med statistik skal eleverne arbejde med side 1-5 samt side 10-13 i hæftet “Jeg øver.. Statistik og diagrammer”. Her skal eleverne både udfylde og aflæse forskellige former for diagrammer, og opgavernes formål er dermed en opsamling på ugens aktiviteter med fokus på grundlæggende statistik.

 

I den kommende periode vil vi jævnligt lave små undersøgelser af fx klassens mælk, antallet af tabte tænder, antal læste sider osv, så eleverne bliver mere fortrolige med statistik – både som et emne i matematiktimerne, men også som et redskab til at beskrive hverdagen.

 

Om bloggeren

Dette indlæg er skrevet af Anne Mette Schwab, der arbejder som matematiklærer i indskolingen og på mellemtrinnet på Grønhøjskolen i Randers Kommune. Anne Mette er uddannet matematikvejleder ved VIA i Århus.

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar