At arbejde med signalord i 2. klasse

23 jun At arbejde med signalord i 2. klasse

I Fælles Mål efter 3. klasse under kompetenceområdet kommunikation, står der bl.a. “Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik”.

Denne kommunikation handler om rigtig mange forskellige situationer i den daglige matematikundervisning – herunder arbejdet med faglig læsning, signalord m.m. Som et led i at opfylde dette kompetencemål har jeg valgt, at vi i 2. klasse skal bruge dette skoleårs sidste matematiktimer på at arbejde med faglig læsning med særligt fokus på signalord – altså ord, der signalerer, hvordan vi kan løse en given opgave. I 2. klasse vil fokus primært være på signalord, der anvendes i forbindelse med plus og minus.

 

Som introduktion til arbejdet med faglig læsning er eleverne blevet introduceret til en meget simpel skabelon for, hvordan de kan arbejde med tekstopgaver eller regnehistorier:

  • Læs teksten to gange for dig selv

  • Hvad skal vi finde ud af?

  • Hvad ved vi?

  • Hvilken regneart skal vi bruge?

 

Hver fredag har vi læsebånd i matematik, og i den sidste periode har vi brugt vores ugentlige læsebånd på at arbejde med faglig læsning med udgangspunkt i regnehistorierne på Mattips hjemmeside fx Kalles købmand og Karl er en klovn. De ligger som kopiark her og onlineopgaver her.

 

I den kommende periode vil alle matematiktimer starte med fælles løsning af denne type opgaver med udgangspunkt i ovenstående skabelon. Samtidig introduceres eleverne for begrebet signalord, så vi i fællesskab kan være på jagt efter denne type ord. Hver gang vi støder på et signalord, skrives ordet på et stykke A4-papir og hænges op i klassen, så vi efterhånden får vores egen lille ordbank.

 

Det er desuden planen, at eleverne skal arbejde med følgende aktiviteter:

 

1. Makkersnak om regnehistorier

Hvert makkerpar får udleveret en bunke med udvalgte regnehistorier bl.a. hentet fra arkene Bondegården og Elias køber is. (Link) (I bunken er der kun regnehistorier med de signalord, der allerede hænger i klassen.)
Eleverne skal nu skiftes til at trække et ord, læse regnehistorien højt, finde signalordet og forklare makkeren, hvordan opgaven løses. Derefter er det makkerens tur til at trække et kort.
Aktiviteten afsluttes med en opsamling, hvor flere elever får lov til at identificere signalordene og forklare deres løsning af opgaven for hele klassen.

 

2. Vendespil

Eleverne får udleveret et sæt vendespil, hvor eleverne vinder et stik, når de vender en regnehistorie og et resultat, der passer sammen. (Link)

 

3. Træk et signalord – tegn en regnehistorie

Signalordene fra klassens fælles ordbank laves som små ordkort. Eleverne trækker et kort fra bunken, hvorefter de tegner og/eller skriver en regnehistorie, hvori ordet indgår.

 

Som opsamling på dette forløb er det planen at indsamle alle elevernes regnehistorier, som skal bruges til en bevægelsesaktivitet i den første uge af det nye skoleår.

 

Om bloggeren

Dette indlæg er skrevet af Anne Mette Schwab, der arbejder som matematiklærer i indskolingen og på mellemtrinnet på Grønhøjskolen i Randers Kommune. Anne Mette er uddannet matematikvejleder ved VIA i Århus.

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar