Indskoling

At arbejde med signalord i 2. klasse

I Fælles Mål efter 3. klasse under kompetenceområdet kommunikation, står der bl.a. “Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik”. Denne kommunikation handler om rigtig mange forskellige situationer i den daglige matematikundervisning - herunder arbejdet med faglig læsning, signalord m.m. Som et...

Tid, vægt og længde – et forløb i 2. kl.

Sidste år arbejdede vi med måling i 1. klasse. Vores primære fokus var enheden centimeter, så eleverne skulle bl.a. måle linjer samt tegne linjer med givne længder. Derudover arbejdede vi med elevernes fornemmelse af enheden 1 meter, hvilket er beskrevet i blogindlægget “1 meter -...

Introduktion til statistik i 2. klasse

Vi har tidligere i år lavet opgaven “Mine tal”, hvor eleverne med hjælp fra deres forældre har fundet frem til forskellige tal om dem selv fx skostørrelse, højde og husnummer, hvilket jeg også har skrevet om i indlægget Mine tal i 2. klasse. Siden da...

Et kort forløb om minus – til 2. klasse

I min 2. klasse har vi det sidste stykke tid arbejdet med forskellige regnestrategier, der med fordel kan anvendes til minus. Til dette arbejde har vi bl.a. taget udgangspunkt i arket Minus med 1’ere og 10’ere, idet vi startede forløbet med at repetere de forskellige...

At lære at gange – et forløb til 2.klasse

Så er det endelig ved at være tid til at introducere regnearten gange i min 2.klasse. Normalt bruger jeg de første uger efter jul på emnet, men i år kom der som bekendt en nedlukning i vejen, og jeg havde ikke mod på at introducere...

Omkreds og areal i 2. klasse

Efter en periode med hjemmeundervisning og elevernes selvstændige arbejde med diverse portaler og selvstændige opgavekompendier (bl.a. hæfterne ​Addition 2 ​samt​ Subtraktion),​ skal min 2. klasse og jeg arbejde med omkreds og areal, når vi igen mødes på skolen.   Eleverne har ikke tidligere arbejdet med de to...

Talkendskab i 2. klasse – skydeskiver og ærteposer

I både 1. og 2. klasse har vi arbejdet rigtig meget med talforståelse, hvor fokus bl.a. har været på tallenes opdeling i 1’ere, 10’ere og 100’ere. Eleverne har arbejdet med tallene på rigtig mange forskellige måder, som bla. er beskrevet i blogindlæggene “Talkendskab i 1....

Udvikling af matematikfaglige begreber

Matematik er et fag, der fra starten kræver, at eleverne kender og kan anvende en lang række førfaglige begreber - herunder bl.a. størst, mindst, før, efter, høj, lav. Både de førfaglige og de fagspecifikke begreber er helt centrale i matematikundervisningen, og derfor er det også...

Matematikkonferencer (og tests)

I min funktion som matematikvejleder på Grønhøjskolen i Randers Kommune har jeg arbejdet med at udvikle et fælles grundlag for test i matematik. Det har resulteret i, at vi de sidste 3 år har afholdt matematikkonferencer på alle årgange. Formålet med matematikkonferencerne er, at vi...

Mine tal i 2. klasse

Jeg starter altid et nyt skoleår med 1-2 uger med aktiviteter og spil, som eleverne kender fra tidligere, så alle elever kommer godt i gang med det nye skoleår. I år har jeg en 2. klasse, og sideløbende med de velkendte aktiviteter har jeg bl.a....

Et år uden bogsystem i 1. klasse

I sidste indlæg i dette skoleår vil jeg skrive lidt om, hvordan jeg har organiseret min matematikundervisning i 1. klasse, da jeg har fravalgt en fælles grundbog og i stedet har arbejdet med en fast struktur i alle timerne. Den faste struktur indeholder holder fire elementer: -...

Videre med plusstrategier – et kort forløb til 1. klasse

I dette indlæg er beskrevet en meget lille del af arbejdet med plusstrategier – med det formål at give et forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med plusstrategier. I forløbet bygges videre på elevernes allerede etablerede erfaringer med titalssystemets opbygning i 1’ere, 10’ere osv. Se...

1 meter – Hvor meget er det?

1 meter – hvor meget er det? I 1.klasse har vi i den forløbne uge arbejdet med et kort forløb, hvor omdrejningspunktet har været længden 1 meter, og hvor vi har været omkring mange begreber (større, mindre, længere, kortere m.fl.) samt flere matematikfaglige emner (måling...

Udematematik

For tiden er der stor fokus på, hvordan undervisningen kan tages med udendørs, mens der fortsat er et fagligt meningsfuldt indhold og plads til fordybelse, samarbejde og udnyttelse af de muligheder, der netop er udendørs.   Jeg underviser selv i matematik i 5. klasse, og jeg er...

Bevægelse med “Talstafet”

Repetition af de fire regningsarter Jeg forsøger så vidt muligt at inddrage bevægelse i min undervisning, og i dette indlæg vil jeg beskrive, hvordan jeg i slutningen af 4. klasse repeterede de fire regningsarter ved hjælp af "Talstafet".  Generelt synes jeg, at det er vigtigt at repetere...