Mellemtrin

Vinkler på 6. årgang

I mine to 6. klasser har vi arbejdet videre med den viden, vi tilegnede os i 5. klasse, om vinkler. Dengang arbejdede vi med forløbet Vinkler 1, hvor eleverne lærte om, hvad vinkler var, og lærte om spidse, stumpe og rette vinkler. De lærte at bruge...

Ligninger på 6. årgang

I mine to 6. klasser har vi lige arbejdet med ligninger. Vi har tidligere arbejdet med algebra, så bogstavregningen ligger i frisk erindring. I forløbet har vi snakket om, hvilke kriterier der skal gælde, før man kan kalde noget for en ligning. Vi har snakket...

Store tal

I et emneugeforløb om Afrika opdagede vi, at eleverne havde svært ved at udtale og afkode store tal. Det gjaldt fx når eleverne skulle afkode og udtale indbyggertal, km2 osv. Derfor besluttede jeg at arbejde lidt mere med de store tal i matematikundervisningen.   Jeg snakkede med...

Udvikling af matematikfaglige begreber

Matematik er et fag, der fra starten kræver, at eleverne kender og kan anvende en lang række førfaglige begreber - herunder bl.a. størst, mindst, før, efter, høj, lav. Både de førfaglige og de fagspecifikke begreber er helt centrale i matematikundervisningen, og derfor er det også...

Algebra på mellemtrinnet

I nedenstående indlæg kan du læse om, hvordan jeg i praksis har arbejde med algebra på 6. årgang. Som opstart til emnet har jeg brugt forløbet Algebra 1. Vi har gennemgået målene i fællesskab og har talt om, hvad algebra betyder. Hvad betyder det for måden,...

Matematikkonferencer (og tests)

I min funktion som matematikvejleder på Grønhøjskolen i Randers Kommune har jeg arbejdet med at udvikle et fælles grundlag for test i matematik. Det har resulteret i, at vi de sidste 3 år har afholdt matematikkonferencer på alle årgange. Formålet med matematikkonferencerne er, at vi...

Kvadrat- og kubiktal

I arbejdet med talkendskab og talforståelse i matematik har jeg brugt opgaverne om kvadrattal og kubiktal sammen med mine elever i 6. klasse.   Jeg har valgt den beskrevet tilgang, da jeg synes, det giver eleverne et godt indblik i arbejdet med potens - hvad betyder det,...

Målestoksforhold og “Miniarkitekt”

I mine to 5. klasser har jeg arbejdet med et projekt, hvor eleverne skulle være "miniarkitekter." Opgaven ligger i forlængelse af arbejdet med "Målestoksforhold".    Vi startede med fælles undervisning omkring målestoksforhold, for at eleverne skulle forstå, hvad det betød, når noget var angiver i bestemte målestoksforhold. Her...

Måling og omsætning

Når vi i det daglige arbejdede med forskellige tekstopgaver, opdagede jeg, at rigtig mange elever syntes, det var svært at omregne måleenheder og forstå sammenhængen herimellem. De havde svært ved at forestille sig, hvor meget en decimeter var. De fleste kendte til deciliter, for det...

Udematematik

For tiden er der stor fokus på, hvordan undervisningen kan tages med udendørs, mens der fortsat er et fagligt meningsfuldt indhold og plads til fordybelse, samarbejde og udnyttelse af de muligheder, der netop er udendørs.   Jeg underviser selv i matematik i 5. klasse, og jeg er...

Procent

Efter vi i en længere periode i 5. klasse havde arbejdet med statistik og frekvens, syntes jeg, det var oplagt at arbejde videre med procent. Frekvensbegrebet kunne godt opleves lidt abstrakt, og ofte skulle svaret regnes ud i procent. Jeg troede egentlig, at eleverne ville...

Temaforløb og faglig læsning

I matematikundervisningen er det rart for eleverne, når opgaverne er hverdagsrelevante og indeholder noget, de kan forholde sig til. Derfor benytter jeg regelmæssigt temaforløbene, der indeholder forskellige former for matematik, som er relevant at kunne benytte i forskellige hverdagssituationer. Der er ofte opgaver, der omhandler...

Statistik på 5. årgang

I mine to 5. klasser har vi arbejdet med statistik som et obligatorisk emne på mellemtrinnet. Jeg valgte at tage udgangspunkt i hverdagsstatistikker og elevernes egne tal, da jeg tænkte, det ville være mere motiverende og relevant for dem. I dette indlæg kan du læse om, hvordan...

Spil Mat-fact i undervisningen

I den daglige matematikundervisning vægter jeg altid at supplere de traditionelle opgaver med bevægelsesaktiviteter eller "lege" med et fagligt indhold. Det er som regel her, at alle får mulighed for at komme på banen med det, de føler sig gode til. Nedenfor kan du læse, hvordan...

Cirklen

En passer kan være et lidt besværligt redskab for en 5. klasses elev at håndtere. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at prioritere tid og øvelser, hvor eleverne får mulighed for at tegne mange cirkler og øve sig, til de får helt styr på...

Faglig læsning med figurer

Der kan arbejdes med faglig læsning på mange forskellige måder. Der kan læses fagtekster, laves problemregningsopgaver, “åbnes” tekster og trænes fagbegreber...

Regnehierarkiet

I dette indlæg kan du læse om, hvordan jeg på 5. årgang arbejdede med regnehierarkiet. Jeg synes, at emnet er en rigtig god måde at komme godt omkring de fire regnearter på. Jeg havde inden forløbet lagt mærke til, at flere elever havde brug for...

Koordinatsystemet på gulvet

Jeg arbejder med koordinatsystemet på 6. årgang, og jeg tager udgangspunkt i vores egne forløb hertil (Forløb). Jeg oplever ved dette emne næsten altid, at eleverne finder det "kedeligt" og besværligt selv at skulle tegne koordinatsystemer - det der med at få lavet den korrekte...

“Arealspillet” på 4. årgang

På 4. årgang arbejder jeg altid med forløbet "Arealer". I dette blogindlæg kan du læse om, hvordan elevernes frustrationer over at skulle tegne "lige" figurer, fik mig til at lave "Arealspillet".    En opstart med tegnefrustrationer  I klassen starter vi fælles op med med forløbet Arealer 1. Jeg...

Mattips faglige forløb

Da vi i 2016 startede mattip.dk var det som udgangspunkt fordi, vi var "kørt trætte" i den grundbog, vi i mange år havde været igennem på mellemtrinnet. Vi begyndte at eksperimentere med at lave vores egne forløb og lavede mange forskellige bud på, hvordan vi gerne...

Tabeldødbold

Der er mange forskellige måder at træne tabellerne på. Det kan fx gøres både ved brug af onlineopgaver, remser og forskellige lege. Jeg har ind imellem afsat en halv time, hvor vi giver den fuld gas med tabellerne og samtidig får pulsen højt op. Jeg...

Matematikstrategi: Chunking

I arbejdet med matematiske strategier er det vigtigt at hjælpe eleverne med en bevidstgørelse omkring, hvilke strategier de bruger, når de griber en opgave an. Eleverne får på denne måde øget forståelse for dem selv og deres læring. "Chunking" er én måde at arbejde med...

Bevægelse med “Talstafet”

Repetition af de fire regningsarter Jeg forsøger så vidt muligt at inddrage bevægelse i min undervisning, og i dette indlæg vil jeg beskrive, hvordan jeg i slutningen af 4. klasse repeterede de fire regningsarter ved hjælp af "Talstafet".  Generelt synes jeg, at det er vigtigt at repetere...

Evaluering i praksis: Tip 13

Evaluering i praksis. Jeg bruger, som tidligere nævnt, forskellige former for evaluering i min undervisning, således vi ikke "afslutter" et emne på samme måde hver gang. Der er mange gode måder at evaluere på, og målet med min evaluering er som regel, at eleverne opdager, de...

Decimaltal på 4. årgang

Jeg arbejder for tiden med decimaltal i mine to 4. klasser. Vi er i slutningen af skoleåret, og eleverne kan egentlig godt lide emnet. Det svære er det med det komma! Det bliver abstrakt for dem. Her kan du læse lidt om mine tanker omkring...