Mellemtrin

Brøker
Sortering:
Oprindelig
Titel
Seneste

Elevark

Forløb

20 opgaver om brøker
Addér brøker 1A+1B
Addér brøker 2A+2B
Brøk, decimal, procent 1ABC
Brøker 1
Brøker 10A+10B
Brøker 11A+11B
Brøker 12A+12B
Brøker 13A+13B
Brøker 14 (3 ark)
Brøker 15A+15B
Brøker 16A+16B
Brøker 17A+17B
Brøker 18
Brøker 19
Brøker 1A + 1B
Brøker 2
Brøker 20
Brøker 21
Brøker 22
Brøker 23
Brøker 24
Brøker 25
Brøker 26
Brøker 2A + 2B
Brøker 3A + 3B
Brøker 5A+5B
Brøker 6A+6B
Brøker 7A+7B
Brøker og regnereg. 1A+1B
Brøker og regnereg. 2A+2B
Brøker og regnereg. 3A+3B
Divider brøker 1A+1B
Divider brøker 2A+2B
Forkort brøker 1A+1B
Forkort brøker 2A+2B
Forlæng brøker 1A+1B
Forlæng og forkort brøker 1A1B
Kan matematik være sjovt?
Klar Vikar 6-10 brøker