Indskoling

Talkendskab
Titel
Seneste

Elevark

Forløb

Afrunding: Oversigt
Dagens tal 1
Dagens tal 2
Dagens tal 3
Dan tal udenfor
Farv efter tal (elevark)
Farv efter tal (lærerark)
Farv efter tal (lærerark)
Farv tallene 0-9
Farv tallene 0-9 (små)
Farv tallene flot
Halve 1a
Halve 1b
Halve 1c
Halve 1d
Hvad hedder tallene?
Jeg øver at tælle
Jeg øver at tælle 2
Jeg øver talkendskab og rækkefølge
Julemappe om tal
Klar til Vikar 16-20
Klar til Vikar 21-25
Lige og ulige (billetter)
Lige og ulige (døre)
Lær tallene 0-9
Mine tal 1
Mine tal 2
Mine tal – udklip
Mystisk tegning 1
Mystisk tegning 2
Mystisk tegning 3
Mystisk tegning 4
Mystisk tegning 5
Mystisk tegning 6
Mystisk tegning 7
Nye talplakater 1-10
Positionssystemet
Romertal 1
Romertal 2
Rækkefølge 1