Forenklede Fælles Mål

Med folkeskolereformen 2014 fulgte nye krav om læringsmålstyret undervisning. De nye Fælles Mål er præciserede læringsmål, der skal gøre det lettere for læreren at tilrettelægge undervisningen samt tydeliggøre for eleven, hvilke mål der arbejdes med i et givent forløb. På mattip.dk arbejder vi derfor med læringsmålstyrede undervisningsforløb, hvor vi tager udgangspunkt i de nye forenklede Fælles Mål.

 

Skærmbillede 2016-03-05 kl. 13.48.45

Kilde: www.ffm.emu.dk

 

De nye Fælles Mål er opbygget således, at Færdigheds- og vidensmålene hænger altid sammen og kan ikke stå alene. Derfor er disse mål også skrevet sammen, så de er uadskillelige i vores forløb. Det er med udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene, at læreren skal planlægge undervisningen med sigte på at nå kompetencemålene.

 

Skærmbillede 2016-07-28 kl. 23.51.32

Alle Mattips forløb indledes med tydelige målpile, der skal synliggøre overfor eleverne, hvad de skal lære i forløbet. De samme målpile kan printes ud og hænges op i klassen til fælles gennemgang.

 

Som underviser kan man nemt bruge Mattips undervisningsforløb til at systematisere arbejdet med læringsmål i faget matematik. Der lægges op til, at man som lærer arbejder med målene både i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen og tjekker af, at man kommer omkring alle faser i sin undervisningen.

 

Læs mere på www.ffm.emu.dk