Algebra 1

Opgave 1
Hvis man arbejder med mange af de samme bogstaver, kan man reducere dem for at gøre det mere overskueligt at arbejde med dem.

Reducer dette udtryk mest muligt. Vælg om det rigtige svar er a, b eller c.

a: 4
b: a
c: 4a

Skriv a, b eller c:
Opgave 2
Reducer dette udtryk mest muligt.
Vælg om det rigtige svar er a, b eller c.

a: 6a + 6c
b: 12a + 6c
c: 0ac
Skriv a, b eller c:
Opgave 3
Reducer dette udtryk mest muligt.
Vælg om det rigtige svar er a, b eller c.

a: -6a + 12b + 6c
b: 6a + 15b + 6c
c: -6a + 15b + 6c
Skriv a, b eller c:
Opgave 4
Reducer dette udtryk mest muligt.
Vælg om det rigtige svar er a, b eller c.

a: -66b + 17c + 125
b: -66b + 17c – 125
c: 66b + 17c + 125
Skriv a, b eller c:
Opgave 5
Udregne prisen på følgende antal varer, hvis prisen er som vist på skiltet.

7 æbler, 4 æbler, 3 citroner, 4 porrer, 7 citroner og 3 citroner.
Prisen på varerne er:kr.
Opgave 6
Martin (12 år) inviterer sine 2 bedsteforældre (pensionister) samt mor, far og søster (7 år) i biografen. Hvad koster billetterne for dem alle, inklusiv Martin?
Prisen på billetterne er: kr.
Opgave 7
Da de er kommet ind i biografen, køber Martin 5 små sodavand, 1 stor sodavand, 6 mellem popcorn og 2 poser slik. Martins far tilbyder at betale for halvdelen. Hvor meget skal Martins far betale?
Martins far skal betale:kr.
Opgave 8
Hvad er resultatet af følgende regnestykke?

120 + 90 – 70 – 30 + 140
Resultatet er:
Opgave 9
Hvad bliver resultatet, hvis følgende værdier indsættes i regneudtrykket?

a = 5
b = 7
c = 12
Resultatet er:
Opgave 10
Hvad bliver resultatet, hvis følgende værdier indsættes i regneudtrykket?

a = -4
b = 5
c = 30
Resultatet er: