Arealer 3

Opgave 1
En trekant har følgende mål:
Grundlinje 8 cm og en højde på 4 cm.
Hvad er trekantens areal?
Trekantens areal er =kvadratcentimeter.
Opgave 2
Et kvadrat har arealet 25 cm².

Hvad er længden af siden a i kvadratet?
Længden af siden a er =cm.
Opgave 3
Hvis en trekant har et areal på 20 cm², og en højde på 4 cm, hvad er så trekantens grundlinje?
Trekantens grundlinje er =cm.
Opgave 4
Et rektangel har længden 8 cm og højden 40 mm.

Hvad er arealet i kvadratcentimeter?
Arealet er =cm².
Opgave 5
Hvad er h lig med?
Højden h er = cm.
Opgave 6
Et parallelogram der har en grundlinje på 14 cm og en højde på 5 cm.

Hvad er arealet?
Arealet er =cm².
Opgave 7
Udregn det samlede areal denne sammensatte figur:
Arealet af den sammensatte figur er = cm².
Opgave 8
Udregn det samlede areal af denne sammensatte figur:
Arealet af den sammensatte figur er = cm².