Arealer 1

Opgave 1
Hvad kalder man et område, som der er vist på billedet?

a) decimeter c) kubikcentimeter

b) kvadratiandencentimet d) kvadratcentimeter
Området hedder (a, b, c eller d):
Opgave 2
Formlen A = s • s bruges til beregningen af arealet af:

a) en trekant c) et kvadrat

b) en rektangel d) et parallelogram
Formlen A = s • s finder arealet af (a, b, c eller d):
Opgave 3
Hvad er arealet af det røde område?
Arealet af det røde område er:cm².
Opgave 4
Hvad er arealet af det blå område?
Arealet af det blå område er:cm².
Opgave 5
Hvilket af de 3 arealer udregnes her:

Areal = 8 cm • 4 cm

Skriv bogstavet på det rigtige svar i svarfeltet.
Skriv det bogstav, der viser det rigtige svar:
Opgave 6
Hvad er arealet af parallelogrammet?
Arealet er:cm².
Opgave 7
Hvad er længden af én side i dette kvadrat?
Længden af én side er:cm.
Opgave 8
Et rektangel har følgende areal og bredde:

Areal = 55 cm²

Bredde = 5 cm

Hvad er længden på rektanglet?
Længden er:cm.
Opgave 9
Et parallelogram har følgende areal og grundlinje:

Areal = 96 cm²

Grundlinje = 12 cm

Hvad er højden på parallelogrammet?
Højden er:cm.
Opgave 10
Et rektangel har bredden 4 cm og arealet 80 cm².

Hvad er længden?
Længden er:cm.