Arealer 2

Opgave 1
Hvilken af følgende formler benyttes til at find arealet af et kvadrat?

a) A = s • s
b) A = 0,5 • h • (a + b)
c) A = l • b
d) A = h • g
e) A = 0,5 • h • g
Svar: (skriv a, b, c, d eller e)
Opgave 2
Hvilken af følgende formler benyttes til at find arealet af en trekant?

a) A = s • s
b) A = 0,5 • h • (a + b)
c) A = l • b
d) A = 0,5 • h • g
e) A = h • g
Svar: (skriv a, b, c, d eller e)
Opgave 3
Et kvadrat har følgende sidelængde:

Sidelængde = 8 cm

Hvad er arealet af kvadratet?
Arealet af kvadratet er:cm².
Opgave 4
Et bed i en have har følgende mål:
Længde = 3 meter
Bredde = 2,5 meter

Hvad er arealet af bedet?
Arealet af bedet er:m².
Opgave 5
Et kvadrat har et areal på 36 cm2.

Hvad er sidelængden i kvadratet?
Svar:cm.
Opgave 6
En trekant har følgende mål:

En højde på 8 cm.

En grundlinje på 4 cm.

Hvad er trekantens areal?
Trekantens areal er:cm².
Opgave 7
En trekant har et areal på 21 cm2 og en grundlinje på 7 cm.

Hvad er højden i trekanten?
Højden i trekanten er:cm.
Opgave 8
Brug følgende formel til at udregne arealet af figuren.

A = 0,5 • h • (a + b)
Arealet er:cm².
Opgave 9
En væg skal males. Malingen koster 150 kr./m².

Væggen har en højde på 3 meter og en bredde på 6 meter.

Hvad koster det at male væggen?
Det koster:kroner.
Opgave 10
En dreng får 0,50 kr./m² græs, han slår hos naboen.

Naboens græsplæne er 10 meter lang og 8 meter bred.

Hvad tjener drengen i kroner på at slå græsplænen?
Han tjener:kroner.