Cirklen og procent

Opgave 1
Hvor mange grader er der i en cirkel?
Der er:°
Opgave 2
Hvor mange grader svarer 1 % til i en cirkel?
Det svarer til:°
Opgave 3
Hvor mange grader svarer 30 % til i en cirkel?
Det svarer til:°
Opgave 4
Hvor mange grader svarer 50 % til i en cirkel?
Det svarer til:°
Opgave 5
Hvor mange procent svarer 216 ° til?
Det svarer til:%
Opgave 6
Hvis du deler en cirkel ind i 5 lige store dele, hvor mange grader udgør hver cirkeludsnit så?
Hvert cirkeludsnit udgør:°
Opgave 7
Hvis du deler en cirkel ind i 5 lige store dele, hvor mange procent udgør hver cirkeludsnit så?
Det udgør:%
Opgave 8
3 børn skal dele en pizza. Hvis vi går ud fra at pizzaen er 360 °, hvor stort er gradtallet på det stykke pizza, hvert barn får, hvis stykkerne laves lige store?
Svar:°
Opgave 9
Hvor mange procent svarer 252 ° til?
Det svarer til:%
Opgave 10
Lilja har fødselsdag, og hun serverer lagkage for pigerne i klassen. Der er 12 piger i alt.

Hvor stort er gradtallet på et stykke lagkage, hvis den deles i helt ens stykker?
Det er:°