Decimaltal 1

Opgave 1
Et decimaltal er et tal:

a) Der er uden et komma.
b) Der opstår, når man plusser et helt tal med en brøk.
c) Der indeholder et komma.
Svar: (skriv a, b eller c)
Opgave 2
Hvad er farvet rødt?

a) Tierne
b) Hundrededelene
c) Tusinderne
d) Enerne
e) Hundrederne
f) Tiendedelene
Svar: (skriv a, b, c, d, e eller f)
Opgave 3
Hvad er farvet blåt?

a) Tierne
b) Hundrededelene
c) Tusinderne
d) Enerne
e) Hundrederne
f) Tiendedelene
Svar: (skriv a, b, c, d, e eller f)
Opgave 4
10 tiendedele er det samme som:

a) 10 tusinder
b) 1 ener (1 hel)
c) 1000 hundrededele
d) 1 tier
Svar: (skriv a, b, c eller d)
Opgave 5
1 tier er det samme som:

a) 100 tiendedele
b) 1 ener
c) 100 tusindedele
d) 1 hundrede
Svar: (skriv a, b, c eller d)
Opgave 6
Skriv tallet, der består af:

2 hundreder, 4 tiendedele, 7 enere og 8 tiere. Husk kommaet.
Tallet er:
Opgave 7
Skriv det tal, der er størst:

4,76 7,8 3,98 5,9 2,56 0,98
Det største tal er:
Opgave 8
Hvad giver:

5,7 + 8,41
Svar:
Opgave 9
Skriv det tal, der opfylder følgende:

a) Tallet har et 4-tal på tiernes plads.
b) Har et 3 tal-på tusindernes plads.
c) Har et 9-tal på hundrededelenes plads.
d) Der står 8 på hundredernes plads.
e) 4 er det tal, der skal stå på enernes plads.
f) 7 skal stå på tiendedelenes plads.

Husk kommaet.
Tallet er:
Opgave 10
Hvad skal der stå på spørgsmålstegnets plads? Husk kommaet.
Der skal stå: