Decimaltal 2

Opgave 1
Hvilket decimaltal passer med 4 kroner og 5 øre?
a) 4,5
b) 40,5
c) 4,05
d) 4,50

Skriv a, b, c eller d i svarfeltet.
Det gør:.
Opgave 2
Hvilket decimaltal skal der stå på Z plads?
Det skal:.
Opgave 3
Hvilken brøk passer til decimaltallet 0,07?
a) 7/10
b) 7/100
c) 70/100
d) 7/1000

Skriv a, b, c eller d i svarfeltet.
Det gør:.
Opgave 4
Skriv decimaltallet til brøken:
Decimaltallet til brøken er:.
Opgave 5
Skriv decimaltallet til:
Decimaltallet er:.
Opgave 6
Regn stykket:
Svar =
Opgave 7
Regn stykket:
Svar =
Opgave 8
To piger beslutter sig for at løbe 3 gange om ugen i 5 uger. Hver gang løber de den samme rute. Den er 5 km og 450 meter.

Hvad er decimaltallet for deres rute i km?
Decimaltallet for deres rute er:
Opgave 9
To piger beslutter sig for at løbe 3 gange om ugen i 5 uger. Hver gang løber de den samme rute. Den er 5 km og 450 meter.

Hvor langt løber en pige på 5 uger?

(angiv som decimaltal i km)
De løber:km.
Opgave 10
Regn stykket og skriv som decimaltal.
Svar =