Geometri 2

Opgave 1
Hvad kaldes denne figur?

a) Et kvadrat
b) Et rektangel
c) Et trapez
Svar (svar med et småt bogstav):
Opgave 2
Hvordan beregner du omkredsen på et rektangel?

a) O = 4 • s
b) O = h • g
c) O = 2 • b + 2 • l
d) O = l • b
Svar:
Opgave 3
Hvordan beregner du arealet af et rektangel?

a) A = 2 • b + 2 • l
b) A = h • g
c) A = l • b
d) A = 4 • s
Svar:
Opgave 4
Hvilken figur har det største areal?
Svar:
Opgave 5
Hvilken figur har den største omkreds?

(svar a, b eller c)
Svar:
Opgave 6
Hvilke egenskaber har en ligebenet trekant?

a) En ligebenet trekant har tre lige lange sider.
b) En ligebenet trekant har 3 lige store vinkler.
c) En ligebenet trekant har to sider, der er lige lange.
Svar:
Opgave 7
Hvordan beregner du arealet af en ligebenet trekant?

a) A = 1/2 • h • g
b) A = h • g
c) A = 1/2 • h
d) A = 1/2 • O • g
Svar:
Opgave 8
Hvad er en trekant det samme som?

a) To rektangler
b) To kvadrater
c) Det halve af et rektangel
d) Det dobbelte af et rektangel
Svar:
Opgave 9
Hvad får du, hvis du deler et kvadrat i 4 lige store trekanter?

a) 4 retvinklede trekanter
b) 4 stumpvinklede trekanter
c) 4 spidsvinklede trekanter
d) 4 ligebenede trekanter
Svar:
Opgave 10
Hvad er en ligesidet trekant

a) En trekant med mindst én stump vinkel
b) En trekant med tre lige lange sider og tre ens vinkler
c) En trekant med to spidse vinkler
d) En trekant med en højde på 5
Svar: