Koordinatsystem 1

Opgave 1
I et koordinatsystem kaldes den vandrette akse (den blå) for:
a) 1. aksen eller y-aksen
b) 2. aksen eller x-aksen
c) 1. aksen eller x-aksen
d) 2. aksen eller y-aksen
Svar: (skriv a, b, c eller d)
Opgave 2
I et koordinatsystem kaldes den lodrette akse (den røde) for:
a) 1. aksen eller y-aksen
b) 2. aksen eller x-aksen
c) 1. aksen eller x-aksen
d) 2. aksen eller y-aksen
Svar: (skriv a, b, c eller d)
Opgave 3
Hvilket koordinatsæt passer til den blå cirkel?
a) (2,3)
b) (3,2)
c) (3,3)
d) (5,3)
e) (3,5)
Svar: (skriv a, b, c, d eller e)
Opgave 4
Hvilket punkt er markeret med en rød firkant i koordinatsystemet?

Koordinaten skrives som et talpar, skrevet i en parentes med komma. For eksempel således: (3,7)
Svar:
Opgave 5
Hvilket punkt er markeret med en smiley i koordinatsystemet?

Koordinaten skrives som et talpar, skrevet i en parentes med komma. For eksempel således: (2,3)
Svar:
Opgave 6
Hvad er arealet af trekanten herunder i felter?
Arealet er:felter.
Opgave 7
I hvilket af punkterne, som den lyseblå graf kører igennem, er værdien af x + værdien af y lig med 13?

(x + y = 13)

Koordinaten skrives som et talpar, skrevet i en parentes med komma. For eksempel således: (2,3)
Det er den i:.
Opgave 8
Hvad er koordinaten til x på grafen, når y = 3 ?

(Skriv kun det tal som x er lig med i svaret.)
x er:.
Opgave 9
Hvad er koordinaterne til feltet med 2 i stjernen?

Koordinaten skrives som et talpar, skrevet i en parentes med komma. For eksempel således: (2,3)
Koordinaten er:.
Opgave 10
Hvad er koordinatsættet til det punkt, hvor grafen starter?

Koordinaten skrives som et talpar, skrevet i en parentes med komma. For eksempel således: (2,3)
Koordinaten er:.