Ligninger 1

Opgave 1
Hvilket tal der skal sættes ind på X' plads, for at der er ligevægt?
X er =
Opgave 2
Hvilket tal der skal sættes ind på X' plads, for at der er ligevægt?
X er =
Opgave 3
Hvor meget vejer græskaret?
Græskaret vejer:kg.
Opgave 4
Hvilken ligning hører til vægten?
Ligning nr. hører til vægten.
Opgave 5
I hvilken ligninger er x = 5?

a) 21 + x = 28
b) 6x = 24
c) 19 + x = 31
d) 40/x = 10
e) 7 + 3x = 22
f) 2x + 3x = 20
Svar (skriv a, b, c, d, e eller f):
Opgave 6
21 + x = 28

Hvad er x lig med?
X er =
Opgave 7
32 = x – 13

Hvad er x lig med?
X er =
Opgave 8
5x = 75

Hvad er x lig med?
X er =
Opgave 9
x / 5 = 4

Hvad er x lig med?
X er =
Opgave 10
Gustav køber et computerspil og et headset til 1200 kr. tilsammen. Headsettet er dobbelt så dyrt som computerspillet.

Hvad er prisen for headsettet?
Prisen for headsettet er:kr.