Regnehierarkiet 1

Opgave 1
Hvad bliver resultatet af følgende stykker?
6 + 4 • 5

Resultat:
Opgave 2
Hvad bliver resultatet af følgende stykker?
4 + 3 • 4 – 7
Resultat:
Opgave 3
Hvad bliver resultatet af følgende stykker?
4 + 20 / 4 + 2
Resultat:
Opgave 4
Hvad bliver resultatet af følgende stykker?
5 + 4 • 10 / 2
Resultat:
Opgave 5
Hvad bliver resultatet af følgende stykker?
(3 + 4) • (6 – 2)
Resultat:
Opgave 6
Hvad bliver resultatet af følgende stykker?
(2 + 6) + 5 • 6 / 2
Resultat:
Opgave 7
Når man udregner et stykke med en af de 4 regnearter, kaldes resultatet af en addition (et plusstykke) for en af følgende:
Sum
Produkt
Kvotient
Differens
Hvilket ord passer til "addition"?
Opgave 8
Når man udregner et stykke med en af de 4 regnearter, kaldes resultatet af en subtraktion (et minusstykke) for en af følgende:
Sum
Produkt
Kvotient
Differens
Hvilket ord passer til "subtraktion"?
Opgave 9
Når man udregner et stykke med en af de 4 regnearter, kaldes resultatet af en multiplikation (et gangestykke) for en af følgende:
Sum
Produkt
Kvotient
Differens
Hvilket ord passer til "multiplikation"?
Opgave 10
Stine og Marie skyder til måls med bue og pil. De sorte huller på skydeskiven viser, hvor de rammer. At ramme midten giver 50 point, mellemste ring 25 og yderste ring 10 point.
De skyder syv gange hver. Hvor mange point får Marie?
Marie har fået point.