Statistik 1

Opgave 1
I en 5. klasse skal eleverne lave en opgave, hvor de skal observere, hvilke farver de forskellige elevers cykler har. Resultatet af undersøgelsen så ud som skemaet nedenfor.
Eleverne fører deres resultater ind i tabellen, hvor de indskriver hyppigheden og har skrevet resultaterne som brøk. Men de mangler at regne frekvensen ud. Hvad bliver frekvensen for de sorte cykler?
Frekvensen for sorte cykler er:%
Opgave 2
Hvad bliver den samlede frekvens for de gule og grønne ballonner?
Svar:%
Opgave 3
En lille gruppe elever skal danse folkedans i forbindelse med en emneuge. Børnene skal altid danse dreng-pige. I gruppen er der 10 børn. Børnenes køn er fordelt som vist på billedet. Angiv i procent hvad sandsynligheden er for, at en af drengene kommer til at danse med en pige med brunt hår?
Sandsynligheden er:%
Opgave 4
I en 6. klasse med 20 elever, laves en undersøgelse af, hvor mange penge eleverne gennemsnitligt får i lommepenge om måneden. Fordelingen ser ud som på billedet nedenfor.

Beregn hyppigheden for elever, der får mellem 75-150 kr. i lommepenge om måneden?
Svar:elever.
Opgave 5
Thilde og Alberte spiller et spil med to terninger. De har lavet deres egne regler til spillet, og de prøver at finde ud af, hvilket slag, der er lettes for dem at slå. De har lavet lidt om på, hvilke antal øjne, der kan give en sejr i spillet. Måden, de kan vinde spille spillet på, er, hvis de slå en 1´er og en 3´er på samme tid.
Hvad er sandsynligheden for at slå det slag, når de slår med begge terninger på samme tid?

Angiv i procent i afrundet helt tal.
(Du må gerne bruge lommeregner.)


Sandsynligheden er:%
Opgave 6
Sonja finder et flot postkort, hvor motivet er farvede firkanter med hvide hjerter i. Sonja har lige haft om statistik i skolen, så hun synes, at det er sjovt at prøve at regne hyppigheden ud for de forskellige farver på postkortet.

Beregn hvor mange procent de grønne firkanter med hvide hjerter udgør.

Du skal afrunde til helt tal.
(Du må gerne bruge lommeregner.)
Svar:%
Opgave 7
Hvad er frekvensen af hvide dåser med bule?
Svar:%
Opgave 8
Hvis du kigger på tabellen for mulige udfald, når du slår med 2 terninger - hvilken sum er den, der er størst sandsynlighed for at slå?
Svar:
Opgave 9
Hvis du kigger på tabellen med de forskellige mulige udfald, der er, hvis du slår med 2 terninger - hvor stor sandsynlighed er der så for at slå 10?

Angiv svaret i procent, hvor der er afrundet til nærmeste hele tal.
(Du må gerne bruge lommeregner.)
Svar:%
Opgave 10
På en skole er der 3 elever, der undersøger, hvordan deres kammerater på årgangen kommer i skole. Undersøgelsen er et led i en kampagne, der skal få skoleelever til at gå eller cykle i skole.
Hvor mange elever går eller cykler?
Svar:elever.