Talkendskab 2

Opgave 1
Hvad er de naturlige tal?

a. Lige tal
b. Ulige tal
c. Hele tal, der er større end 0
Skriv a, b eller c:
Opgave 2
Hvis du har følgende uordnede tal, hvor langt er det så mellem det mindste og det største tal?

1
-5
5
7
-8
-6
13
-4
Svar:
Opgave 3
Hvad betyder det, at et tal er helt?

a. At det er lige.
b. At det er positivt.
c. At det er tal, der både er positive og negative, hvor der ikke er nogen rest.
Skriv a, b eller c:
Opgave 4
Hvilket regnestykke giver det højeste resultat?

a. -5 • 4
b. -5 + 14
c. 19 – 5
Skriv a, b eller c:
Opgave 5
Hvad betyder det, at en talrække fortsætter mod det uendelige?

a. At der alt tid er et tal mere, der er større.
b. At den stopper ved 1 million.
c. At den stopper, når du ikke kan tælle mere.
Skriv a, b eller c:
Opgave 6
Knud og Sonja har hver 150 kr. De skal ind i en sportsbutik, fordi de vil gerne købe en fodbold sammen. Den bold, de vælger at købe, koster 230 kr. Hvor mange penge skal Knud og Sonja hver betale, hvis de skal deles om beløbet?

a. 120 kr.
b. 115 kr.
c. 70 kr.
Skriv a, b eller c:
Opgave 7
Hvilket regnestykke giver det mindste resultat?

a. -5 • -5
b. 5 • -5
c. 5 • 5
Skriv a, b eller c:
Opgave 8
Hvad er decimaltal?

a. Kommatal, der ligger mellem de hele tal.
b. Tal mindre end 0.
c. Ulige tal.
Skriv a, b eller c:
Opgave 9
Hvilket tal er størst?

a. 3,67
b. 3,8
c. 3,4234
Skriv a, b eller c:
Opgave 10
Kira og Mikkel skal blande fredagsslik. Om fredagen er bland-selv slikket i Brugsen sat ned til 6,95 pr. 100 g. De blander en stor pose med 400 g slik. Hvor meget skal de betale kontant?

a. 27,50 kr.
b. 28,00 kr.
c. 30 kr.
Skriv a, b eller c: