Talkendskab

Opgave 1
Find det tal, der mangler i regnestykket.

a) -8
b) 8
c) -22
d) 22
e) 7
Skriv a, b, c, d, eller e i svarfeltet:
Opgave 2
Find det tal, der mangler i regnestykket.

a) -4
b) 0
c) 4
d) 8
Skriv a, b, c eller d i svarfeltet:
Opgave 3
Find det tal, der mangler i regnestykket.

a) -24
b) 24
c) -40
d) 40
Skriv a, b, c eller d i svarfeltet:
Opgave 4
Afrund tallet til 2 decimaler:

7,8888
Svar:
Opgave 5
Sæt tallene i størrelsesorden og find det tal, der kommer til at stå i midten og skriv det i svarboksen.
Svar:
Opgave 6
Afrund tallet til 3 decimaler:

756,345446455
Svar:
Opgave 7
Sæt tallene i størrelsesorden og find det tal, der kommer til at stå i midten og skriv det i svarboksen.
Svar:
Opgave 8
Kig på tallet herunder:

5,2545

Hvor mange hundrededele er der i tallet?

Svar:
Opgave 9
Hvilken pladsværdi har det tal, der er placeret 3 pladser til højre for kommaet?

a) Tiendedele
b) Hundrededele
c) Tusindedele
d) Hundreder
e) Tusinder

Skriv som a, b, c, d eller e i svarboksen

Skriv a, b, c, d eller e i svarboksen:
Opgave 10
Hvilken pladsværdi har det tal, der er placeret lige til venstre for kommaet?

a) Hundreder
b) Tiere
c) Tiendedele
d) Hundrededele
e) Enere

Skriv a, b, c, d eller e i svarboksen: