Friggs fødselsdag (1.-2. kl. – oplæses af lærer)

Frigg har snart fødselsdag. Hun elsker at have fødselsdag, for så får hun gaver og lov til at være længe oppe. Der er 7 dage til hendes fødselsdag. I dag er den 12. juni.

Hvilken dato er Friggs fødselsdag?
Frigg har fødselsdag d. juni.