Lises kat

Lise går i 2. klasse. Lise er glad for dyr.
Hun har en kat. Katten hedder Miv.
Lise fik Miv da hun var 4 år gammel.
I dag er Lise 9 år gammel.
Hvor mange år har Lise haft Miv?
Hun har haft Miv i: år.