Regnehierarkiet

X + X + X = 15
X + Y - Z = 10
Y - Z * 2 = 2
Y * Z - X * Z = 9
X + Y + Z = 16

Hvad er værdien af X * Y * Z ?
Den samlede værdi er: