Brøker i hverdagen


Konkrete øvelser til at snakke om og lære om brøker.

Relaterede aktiviteter