Intro til brøker


Formålet med denne øvelse er, at eleverne som introduktion til brøkforløbet skal blive bevidste om, hvad det vil sige, når brøken er en del af helheden. Eleverne skal på en sjov måde blive fortrolige med begreber og fagtermer.

Relaterede aktiviteter