Kort om ligninger


Eleverne skal på forskellig vis finde sammenhæng mellem regnehistorie, billede, matchende ligning og et svar for x-værdien.

Relaterede aktiviteter