Posteløb med tal (mellemtrin)


Eleverne vælger et firecifret tal, som bruges som udgangspunkt for hver post.

Lærerark, elevark (svarark) og poster til print.

Relaterede aktiviteter