Spil med regnehierarkiet


Formålet med spillet er, at eleverne skal kunne koble centicubesenes farve med terningens værdi, så betegnelsen for farven bliver pladsholder for et tal. De arbejder med algebra på en sjov måde, hvor det giver mening på en naturlig måde, at terningens værdi erstatter en ukendt værdi.

Relaterede aktiviteter