Virksomhedsmatematik – udskole

Spændende matematikforløb, der tager udgangspunkt i elevernes hverdag.